ลดหย่อน ภาษี 2563 ยื่นแบบปี 2564 ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะยื่นภาษี จากกรมสรรพากร

3123
ลดหย่อน ภาษี 2563 ยื่นแบบปี 2564 ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะยื่นภาษี จากกรมสรรพากร
ลดหย่อน ภาษี 2563 ยื่นแบบปี 2564 ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะยื่นภาษี จากกรมสรรพากร

เช็คที่นี่ ข้อมูลสิทธิในการ ลดหย่อน ภาษี 2563 ยื่นแบบปี 2564 ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะยื่นภาษี จากกรมสรรพากร

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลสิทธิในการลดหย่อน ภาษี 2563 ที่กรมสรรพากรได้เผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่ 13 มกราคา 2564 มาฝากทุกท่านดังนี้ครับ

โดยกรมสรรพากรได้เปิดเผยเกี่ยวกับสิทธิในการลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2563 โดยมีข้อมูลการลดหย่อนภาษี ดังนี้

– กลุ่มส่งเสริมการออมและการลงทุน

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข./สงเคราะห์ครู ไม่เกิน 15%ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 2. กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ไม่เกิน 30%ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 3. กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ไม่เกิน 20%ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 200,000 บาท
 4. เบี้ยประกันชีวิตบำนาญ ไม่เกิน 15%ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 200,000 บาท
 5. กองทุนการออมแห่งชาติ ไม่เกิน 13,200 บาท

  รวมรายการที่ 1-5 แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 6. กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSF-EXTRA) ไม่เกิน 200,000 บาท
 7. ประกันสังคม ตามที่กฎหมาย สปส.กำหนด

– กลุ่มค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

 1. ส่วนตัว  60,000 บาท
 2. คู่สมรส 60,000 บาท
 3. บุตร 30,000 บาท (บุตรคนที่ 2 ขึ้นไป ที่เกิดหลัง พ.ศ. 2561 เพิ่มอีก 30,000)
 4. คลอดบุตร 60,000 บาท
 5. ผู้พิการ/ทุพพลภาพ คนละ 60,000 บาท
 6. บิดา-มารดา คนละ 30,000 บาท

– กลุ่มประกันสุขภาพและชีวิต

 1. ประกันชีวิตทั่วไปหรือเงินฝากที่มีประกันชีวิต 100,000 บาท
 2. ประกันสุขภาพตนเอง 25,000 บาท
  รวมรายการที่ 1-2 แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 3. ประกันชีวิตคู่สมรส (ไม่มีเงินได้) 10,000 บาท
 4. ประกันสุขภาพบิดา-มารดา 15,000 บาท

– กลุ่มเงินบริจาค

 1. พรรคการเมือง 10,000 บาท
 2. มูลนิธิ/สาธารณสุข/บริจาคอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
 3. การศึกษา/กีฬา สังคมต่างๆ และโรงพยาบาลของรัฐ 2เท่า ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

– กลุ่มสินทรัพย์และกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

 1. ดอกเบี้ยบ้าน สูงสุด 100,000 บาท
 2. บ้านหลังแรก พ.ศ. 2559 สูงสุด 120,000 บาท
 3. ค่าธรรมเนียม(ชำระด้วยบัตรเครดิต) เพิ่ม 1 เท่า (ตามที่จ่ายจริง)
 4. ช็อปดีมีคืน ตามที่จ่ายจริง 30,000 บาท

ซึ่งสามารถยื่นภาษีได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 เม.ย. 2564

ลดหย่อน ภาษี 2563 ยื่นแบบปี 2564 ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะยื่นภาษี จากกรมสรรพากร
ลดหย่อน ภาษี 2563 ยื่นแบบปี 2564 ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะยื่นภาษี จากกรมสรรพากร

ซึ่งสามารถยื่นภาษีได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 เม.ย. 2564

ขอบคุณที่มาจาก : กรมสรรพากร