ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร การอบรมออนไลน์ สมศ. 13 กันยายน 2565 เกียรติบัตร การเสวนา จาก สมศ. ตอบแบบสอบถาม แบบประเมิน อบรมออนไลน์ สมศ. 13 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลดได้ 20 ก.ย. 2565

1995

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร การอบรมออนไลน์ สมศ. 13 กันยายน 2565 เกียรติบัตร การเสวนา จาก สมศ. ตอบแบบสอบถาม แบบประเมิน อบรมออนไลน์ สมศ. 13 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลดได้ 20 ก.ย. 2565

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร การอบรมออนไลน์ สมศ. 13 กันยายน 2565 เกียรติบัตร การเสวนา จาก สมศ. ตอบแบบสอบถาม แบบประเมิน อบรมออนไลน์ สมศ. 13 ก.ย. 2565 พร้อมรับเกียรติบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ จาก สมศ. เริ่มดำเนินกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่ผ่านมา

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร การอบรมออนไลน์ สมศ. 13 กันยายน 2565 เกียรติบัตร การเสวนา จาก สมศ. ตอบแบบสอบถาม แบบประเมิน อบรมออนไลน์ สมศ. 13 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลดได้ 20 ก.ย. 2565
ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร การอบรมออนไลน์ สมศ. 13 กันยายน 2565 เกียรติบัตร การเสวนา จาก สมศ. ตอบแบบสอบถาม แบบประเมิน อบรมออนไลน์ สมศ. 13 ก.ย. 2565 ดาวน์โหลดได้ 20 ก.ย. 2565

หลังจากเข้าร่วมรับชม การเสวนา จาก สมศ. ในประเด็น “สร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนา”
วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. สมศ.ได้กำหนดให้มีการดาวน์โหลดเกียรติบัตร การอบรมออนไลน์ในครั้งไว้ในวันที่ 20 กันยายน 2565

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ลิงก์รับเกียรติบัตร รออัพเดตที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อและลำดับ : https://bit.ly/3Uyi6Kb
ตรวจสอบรายชื่อและลำดับ ลิงก์สำรอง : https://bit.ly/
ดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร : https://bit.ly/3BOIIz8
ดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร ลิงก์สำรอง : https://bit.ly/

ขั้นตอนการดาวน์โหลด
1. ตรวจสอบรายชื่อ โดยค้นหา “ชื่อ” หรือ “นามสกุล”
2. ตรวจสอบลำดับ ที่ปรากฏตรงกับ “ชื่อ-นามสกุล”
3. เลือก “Folder” ในลำดับที่ต้องการดาวน์โหลด
4. ดาวน์โหลดไฟล์ “เกียรติบัตร” ตามรายชื่อที่ปรากฏได้เลย
คู่มือแบบละเอียด https://bit.ly/376jDmw

📌เนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก หากเข้า Google Drive ไม่ได้ แนะนำให้เข้าไปดาวน์โหลดอีกครั้งในภายหลังครับ

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ตอบแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ และมีรายชื่อปรากฏในแบบฟอร์ม เท่านั้น
ทั้งนี้ หากต้องการแก้ไข ชื่อ-นามสกุล (กรณีพิมพ์ผิด) สามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่ [email protected]

ตรวจสอบรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อรับเกียรติบัตรที่นี่
Link 1 : https://bit.ly/3DyGSUr
Link 2 : https://bit.ly/3RMaUb0
Link 3 : https://bit.ly/3U1Y0HP

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์สมศ. 13 ก.ย. 2565 ได้ที่ https://forms.gle/nynnoeMjytgv1U6JA

ลงทะเบียน : https://bit.ly/3L3lMz7

ไฟล์เอกสาร : https://bit.ly/3REgWKY

ลิงก์รับชม การเสวนา จาก สมศ. 13 ก.ย. 2565 คลิกที่นี่

ลิงก์ตอบแบบสอบถาม แบบประเมิน อบรมออนไลน์ สมศ. 13 ก.ย. 2565 

Link 1 : https://bit.ly/3By2wqb
Link 2 : https://bit.ly/3qwAJjK
Link 3 : https://bit.ly/3L4iWtI

ตรวจสอบรายชื่อ
Link 1 : https://bit.ly/3DyGSUr
Link 2 : https://bit.ly/3RMaUb0
Link 3 : https://bit.ly/3U1Y0HP

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ สมศ. 13 กันยายน 2565 การเสวนา การประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมรับเกียรติบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ จาก สมศ. 13 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ สมศ. 13 กันยายน 2565 ลิงก์รับชม การเสวนา จาก สมศ. ตอบแบบสอบถาม แบบประเมิน อบรมออนไลน์ สมศ. 13 ก.ย. 2565

“สร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนา”

08.40 – 09.30
การบรรยาย หัวข้อ “สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา”
โดย ดร.นันทา หงวนตัด (รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.)

09.30 – 10.30
การบรรยาย หัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษา โอกาสของการพัฒนา ยกระดับการศึกษาไทย”
โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (นักวิชาการอิสระ)

10.45 – 12.15 น.
การเสวนา หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนา”

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ สมศ. 13 ก.ย. 2565 ได้ที่ https://forms.gle/nynnoeMjytgv1U6JA

ลิงก์รับชม การเสวนา จาก สมศ. 13 ก.ย. 2565 คลิกที่นี่

ลิงก์ตอบแบบสอบถาม แบบประเมิน อบรมออนไลน์ สมศ. 13 ก.ย. 2565

 

พร้อมรับเกียรติบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากการทำแบบประเมินโครงการ
(ดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตรที่ Facebook Pageสมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 เป็นต้นไป)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล พร้อมให้ครูใช้งาน 1 ตุลาคม 2565 และทดลองใช้งาน กลางเดือน กันยายน 2565 ลิงก์เข้าใช้งาน ระบบ DPA อัพเดตที่นี่!