ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารประกอบการบรรยาย สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 14 -15 สิงหาคม 2564

8378

สพฐ webinar DLIT

Advertisement

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขออนุญาตนำเสนอ ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารประกอบการบรรยาย สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 14 -15 สิงหาคม 2564  หรือ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 14 -15 สิงหาคม 2564

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้นมี 3 เงื่อนไขในการอบรมดังนี้ครับ
* ลงทะเบียน เพื่อขอรับวุฒิบัตร/เกียรติบัตร หลังจบการอบรม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
** ดาวน์โหลดวุฒิบัตร/เกียรติบัตร วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
*** “สอบผ่าน” การประเมินผลร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตร / “ไม่ผ่าน” จะได้รับเกียรติบัตร
ช่องทางในการเข้าอบรม สามารถเข้าอบรมได้ตามช่องทางนี้ครับ
ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารประกอบการบรรยาย สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 14 -15 สิงหาคม 2564
หัวข้อ ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
Review Teaching Tools ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร ลิงก์สำรอง คลิกที่นี่

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Workspace ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร ลิงก์สำรอง คลิกที่นี่

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Microsoft 365 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร ลิงก์สำรอง คลิกที่นี่

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Zoom WebEx Messenger Rooms Line Meeting YouTube Facebook Live Stream Yard ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ รออัพเดตลิงก์

ดาวน์โหลดเอกสาร ลิงก์สำรอง คลิกที่นี่ รออัพเดตลิงก์

 

หัวข้อ ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
Application ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ รออัพเดตลิงก์

Advertisement

ดาวน์โหลดเอกสาร ลิงก์สำรอง คลิกที่นี่ รออัพเดตลิงก์

Application ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
การนำเข้าสู่บทเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ รออัพเดตลิงก์

ดาวน์โหลดเอกสาร ลิงก์สำรอง คลิกที่นี่ รออัพเดตลิงก์

Application ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
การจัดการเรียนรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ รออัพเดตลิงก์

ดาวน์โหลดเอกสาร ลิงก์สำรอง คลิกที่นี่ รออัพเดตลิงก์

Application ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
การสรุปผลการจัดการเรียนรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ รออัพเดตลิงก์

ดาวน์โหลดเอกสาร ลิงก์สำรอง คลิกที่นี่ รออัพเดตลิงก์

Application ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
Tip & Technic
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ รออัพเดตลิงก์

ดาวน์โหลดเอกสาร ลิงก์สำรอง คลิกที่นี่ รออัพเดตลิงก์

Application ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
การบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ รออัพเดตลิงก์

ดาวน์โหลดเอกสาร ลิงก์สำรอง คลิกที่นี่ รออัพเดตลิงก์

Application ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
การสร้าง Infographic และ Motion Infographic ด้วย Canva
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ รออัพเดตลิงก์

ดาวน์โหลดเอกสาร ลิงก์สำรอง คลิกที่นี่ รออัพเดตลิงก์

Application ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ Pattern ห้องเรียนออนไลน์สร้างเว็บไซต์ด้วย
Google Site
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ รออัพเดตลิงก์

ดาวน์โหลดเอกสาร ลิงก์สำรอง คลิกที่นี่ รออัพเดตลิงก์

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารประกอบการบรรยาย สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 14 -15 สิงหาคม 2564 จาก webinar.dlit.ac.th

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/