ลิงก์ดาวน์โหลด เกียรติบัตร วุฒิบัตร เพิ่มเติม สพฐ.อบรมออนไลน์ webinar DLIT 2021  (23 ส.ค.64)

6888

ลิงก์ดาวน์โหลด เกียรติบัตร วุฒิบัตร เพิ่มเติม สพฐ.อบรมออนไลน์ webinar DLIT 2021  (23 ส.ค.64)

ลิงก์ดาวน์โหลด เกียรติบัตร วุฒิบัตร  เพิ่มเติม สพฐ.อบรมออนไลน์  webinar DLIT 2021  (23 ส.ค.64)
ลิงก์ดาวน์โหลด เกียรติบัตร วุฒิบัตร เพิ่มเติม สพฐ.อบรมออนไลน์ webinar DLIT 2021  (23 ส.ค.64)

ลิงก์ดาวน์โหลด เกียรติบัตร วุฒิบัตร เพิ่มเติม สพฐ.อบรมออนไลน์ webinar DLIT 2021  (23 ส.ค.64)

สำหรับการอบรมออนไลน์ สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 14 -15 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น หลายท่านได้รับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนบางท่านมีรายชื่อที่ตกหล่น วันนี้ สพฐ.มีลิงก์ให้ดาวน์โหลด รอบ 2 

* ลงทะเบียน เพื่อขอรับวุฒิบัตร/เกียรติบัตร หลังจบการอบรม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
** ดาวน์โหลดวุฒิบัตร/เกียรติบัตร วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
*** “สอบผ่าน” การประเมินผลร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตร / “ไม่ผ่าน” จะได้รับเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/3DcPKw0

เปิดให้ดาวน์โหลด รายชื่อเพิ่มเติมรอบที่ 1

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร : https://bit.ly/3svfXRx

ลิงก์สำรอง : https://bit.ly/37Tnald