ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อการจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์ ถอดบทเรียนการประเมินแบบ NEW NORMAL

3480

ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อการจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์ ถอดบทเรียนการประเมินแบบ NEW NORMAL 

ตรวจสอบรายชื่อการจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อการจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์

. สำหรับผู้ที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “ถอดบทเรียนการประเมินแบบ New Normal” ผ่าน Facebook Live ในวันที่ 16 กันยายน 2564

 

. เนื่องจากมีผู้สนใจร่วมตอบแบบประเมินเป็นจำนวนมาก!!! (23,617 คน) ระบบจะดำเนินการ Generate และจัดส่งไปยังอีเมลที่กรอกในแบบแบบประเมินให้ตามลำดับ โดยจะใช้เวลาประมาณ 14 วันในการดำเนินการ

. หากเลยกำหนดระยะเวลาแล้ว ท่านใดยังไม่ได้รับรับเกียรติบัตร สามารถแจ้งรายละเอียดได้ทีอีเมล [email protected]

ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อการจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์  : https://qrgo.page.link/5VkVY

หรือ

ลิงก์สำรอง ตรวจสอบรายชื่อการจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์ : คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)