ลิงก์ตอบแบบสอบถาม ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตรที่ 2 การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

1797

หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมออนไลน์ ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 วันนี้ 10 มี.ค. 2565 ก็ดำเนินการมาถึงหลักสูตรที่ 2 กับหัวข้อ การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย ซึ่งจะเริ่มการออกอากาศ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีลิงก์ตอบแบบสอบถาม ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตรที่ 2 สำหรับตอบแบบสอบถามดังนี้

Advertisement

** โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่อบรม และ สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้หลังจากตอบแบบสอบถามครับ**

ลิงก์ตอบแบบสอบถาม ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตรที่ 2 การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมวันนี้ : คลิกที่นี่

ลิงก์สำรองคลิกที่นี่

ลิงก์ตอบแบบสอบถาม ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตรที่ 2

ร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมวันนี้ : คลิกที่นี่

ลิงก์สำรองคลิกที่นี่

วิธีการ ช่องทาง เข้าอบรมออนไลน์ ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 สามารถดำเนินการได้ดังนี้

Advertisement

ขั้นตอนที่ 1 เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 ซึ่งมีจำนวน 10 กิจกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ http://moemarket.moe.go.th/app/main/main.php คลิกเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าร่วม (ท่านต้องลงทะเบียนไว้แล้ว)

อบรมออนไลน์ ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากคลิกเลือกหลักสูตรที่ต้องการแล้ว ระบบจะให้เข้าร่วมประชุมผ่านทางโปรแกรม Microsoft Team ซึ่งท่านจะสามารถดาวน์โหลดได้ที่

มือถือระบบ แอนดรอย
https://play.google.com/
มือถือระบบ ios
https://apps.apple.com/

ถ้าท่านใดที่ไม่ได้ลงโปรแกรมMicrosoft Team เมื่อท่านดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จ ให้ท่านทำตามขั้นตอนที่ 1 คือเข้าร่วมการอบรมอีกครั้งครับ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตรที่ 2 การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/