ลิงก์ทำแบบประเมิน เพื่อรับเกียรติบัตร สภาการศึกษา การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

8112

ลิงก์ทำแบบประเมิน เพื่อรับเกียรติบัตร สภาการศึกษา การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

ลิงก์ทำแบบประเมิน เพื่อรับเกียรติบัตร สภาการศึกษา การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16
ลิงก์ทำแบบประเมิน เพื่อรับเกียรติบัตร สภาการศึกษา การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

ลิงก์ทำแบบประเมิน เพื่อรับเกียรติบัตร สภาการศึกษา การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

สภาการศึกษา การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 • รับเกียรติบัตรฟรี หลังเข้าร่วม

ประเด็นการนำเสนองานวิจัย [ รอบบ่าย วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ]
The 16th National Education Research Symposium

• การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 •
“นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”

รับชม Live การถ่ายทอดสด และเข้าทำแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร ได้ทาง
Facebook : Sym16 ห้องย่อยที่ 1-6 ดังนี้

การจัดการศึกษาปฐมวัย เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และผู้สูงวัย
• Sym16 ห้องย่อย1
https://www.facebook.com/OEC.Sym16Room1/

การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
• Sym16 ห้องย่อย2
https://bit.ly/3CUWvmf

หลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้
• Sym16 ห้องย่อย3
https://bit.ly/3yWn0W4

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
• Sym16 ห้องย่อย4
https://bit.ly/37UBedW

การพัฒนาอาชีวศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน
Sym16 ห้องย่อย5
https://bit.ly/3mkoSEi

ความร่วมมือภาคเอกชน ด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ เพื่อการศึกษา และ
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาของครูต้นแบบ” โดย One Teacher by UNICEF Thailand
• Sym16 ห้องย่อย6
https://bit.ly/3AVz9Lx

วิธีการรับเกียรติบัตรออนไลน์

1) ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า

2) ท่านสามารถเลือกรับชมการนำเสนองานวิจัยที่ห้องย่อยใดก็ได้ วันใดก็ได้ เนื่องจากเกียรติบัตรของงานดังกล่าวจะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด

3) จะมี QR Code แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด (Facebook Live : Sym16) ในแต่ละห้องย่อย

ผู้รับชมการถ่ายทอดสด สามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าแบบประเมินตามวันและเวลา ดังนี้

กำหนดเวลาเปิดและปิดของแบบประเมิน สำหรับรับเกียรติบัตร

วันที่ 26 สิงหาคม 2564
เวลา 14.00 – 18.30 น.

วันที่ 27 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00 – 17.30 น.

4) ***โปรดตรวจสอบ Email คำนำหน้า ชื่อ-สกุล #ทุกตัวอักษร ***
เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้

5) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์ใบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ***

โดยส่งเกียรติบัตรไปถึงอีเมลของท่าน ภายในวันที่ 12 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0 2668 7123 ต่อ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

มาร่วมแสดงความคิดเห็นและรับชมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกันนะคะ

สภาการศึกษา การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 • รับเกียรติบัตรฟรี หลังเข้าร่วม
สภาการศึกษา การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 • รับเกียรติบัตรฟรี หลังเข้าร่วม

เข้าทำแบบประเมินรับเกียรติบัตร คลิกที่นี่

ลิงก์ตอบแบบประเมิน

ลิงก์ สำรองคลิกที่นี่

ลิงก์แบบประเมินสำรอง

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สภาการศึกษา