ลิงก์รับชมการประชุม มอบนโยบายขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

824

ลิงก์รับชมการประชุม มอบนโยบายขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

Advertisement

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ลิงก์รับชม การประชุม มอบนโยบายขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ลิงก์รับชมการประชุม มอบนโยบายขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ลิงก์ช่องทางการรับชม การประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ถ่ายทอดสดจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
OBEC TV
www.obectv.tv
YOUTUBE
https://www.youtube.com/c/OBECTVONLINE
FACEBOOK
https://www.facebook.com/obectvonline

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง pa แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 

ลิงก์สมัครสอบ ครูผู้ช่วย สอศ.กรณีพิเศษ 2565 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/