ลิงก์รับชมการประชุม มอบนโยบายขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

111

ลิงก์รับชมการประชุม มอบนโยบายขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ลิงก์รับชมการประชุม มอบนโยบายขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ลิงก์รับชมการประชุม มอบนโยบายขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ลิงก์รับชม การประชุม มอบนโยบายขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ลิงก์รับชม การประชุม มอบนโยบายขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ลิงก์รับชมการประชุม มอบนโยบายขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ลิงก์รับชม การประชุม มอบนโยบายขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
เพิ่มเพื่อน

ลิงก์ช่องทางการรับชม การประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ถ่ายทอดสดจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
OBEC TV
www.obectv.tv
YOUTUBE
https://www.youtube.com/c/OBECTVONLINE
FACEBOOK
https://www.facebook.com/obectvonline

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง pa แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ตำแหน่ง ครู ไฟล์ doc. word. ลิงก์ ดาวน์โหลดที่นี่

ลิงก์สมัครสอบ ครูผู้ช่วย สอศ.กรณีพิเศษ 2565 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 19 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565