ลิงก์รับชมแถลงข่าวและเสวนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

2042

ลิงก์รับชมแถลงข่าวและเสวนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

ลิงก์รับชมแถลงข่าวและเสวนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
ลิงก์รับชมแถลงข่าวและเสวนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

ลิงก์รับชมแถลงข่าวและเสวนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

กำหนดการแถลงข่าวและเสวนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เวลา 8.30-9.30 น.

สวัสดีค่ะ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวเกี่ยวกับงาน แถลงข่าวและเสวนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เวลา 8.30-9.30 น. นี้ค่ะ รายระเอียดดังนี้

โดย
– นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
– นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
– นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย
– นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

งานเสวนา
– นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
– รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
– นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย

ท่านสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live

: ศธ.360 องศา และ OBEC Channel

กำหนดการแถลงข่าว
เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคถ้วนหน้า”
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
และผ่าน http://moe.co.th, Facebook Live : ศธ. 360 องศา

ลิงก์รับชมแถลงข่าวและเสวนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
ลิงก์รับชมแถลงข่าวและเสวนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศธ.360 องศา และ OBEC Channel