ลิงก์รับชม การประชุมแก้หนี้ครู การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-16.00 น.

1163

ลิงก์รับชม การประชุมแก้หนี้ครู การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-16.00 น.

advertisement

ลิงก์รับชม การประชุมแก้หนี้ครู การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-16.00 น.
ลิงก์รับชมการประชุมแก้หนี้ครู การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-16.00 น.

เชิญติดตามรับชม LIVE การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ทั่วประเทศ ผ่าน ZOOM Meeting และ Facebook ศธ.360 องศา

ติดตามรับชมได้ที่
https://www.facebook.com/MOE360degree

advertisement

ลิงก์รับชม การประชุมแก้หนี้ครู การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-16.00 น.
ลิงก์รับชม การประชุมแก้หนี้ครู การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-16.00 น.

กำหนดการ
9.00-10.00 น. นำเสนอผลการดำเนินงาน
10.00-10.30 น. รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” เปิดการประชุม
10.30-11.00 น. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน
11.00-11.30 น. สถานีแก้หนี้สินครูฯ ระดับจังหวัด
11.30-12.00 น. การลงทะเบียนและบริหารข้อมูล
13.00-13.30 น. ธนาคารแห่งประเทศไทยให้แนวทาง
13.30-13.45 น. การปรับปรุงการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย
13.45-14.30 น. การปรับโครงสร้างหนี้ รวมหนี้ และไกล่เกลี่ย
14.30-14.45 น. การถอดบทเรียน สอ.ครู กำแพงเพชร
14.45-15.00 น. การจัดทำ-เชื่อมต่อฐานข้อมูลทางการเงิน
15.00-15.15 น. การสร้างวินัยทางการเงิน
15.15 น. ตอบข้อซักถาม

ติดตามรับชมได้ที่
https://www.facebook.com/MOE360degree

advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เชิญติดตาม การประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.