ลิงก์รับชม แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น.

1711

สมศ.เชิญรับชม แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น.

Advertisement

ลิงก์รับชม แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น.

พบกับ ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ว่าจะมีรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนอย่างไร พร้อมตอบประเด็นคำถามในเรื่องที่ทุกท่านสงสัย ในโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงทะเบียน https://bit.ly/3tRTxLz
ดาวน์โหลดเอกสาร https://bit.ly/323i5qG

ลิงก์รับชมคลิกที่นี่>> แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 เม.ย 2565

ลิงก์รับชม แนวทางการประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 4 เมษายน 2565

>>ศูนย์พัฒนาเด็ก
4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 -15.30 น.
เข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนได้ที่>> https://docs.google.com/forms/

ลิงก์รับชม แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 เม.ย 2565

Advertisement

* การลงทะเบียนตอบรับนี้คือการเข้าร่วมรับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ เท่านั้น ไม่ใช่การลงชื่อเพื่อเข้ารับการประเมินค่ะ

** หากสถานศึกษาต้องการจะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ให้สถานศึกษาแจ้งชื่อและส่ง SAR ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา (กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561) หลังจากนั้นหน่วยงานต้นสังกัดจะจัดส่งรายชื่อพร้อมกับ SAR ของสถานศึกษามายัง สมศ. ค่ะ

**** ลิงก์สรุปสาระสำคัญกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 shorturl.at/kpDLT
(ขอขอบคุณ สพป.แพร่เขต 2 ที่จัดทำไว้ค่ะ)

ติดต่อสอบถามได้ที่ email : [email protected]

ขอบคุณเนื้อหาจาก สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ขอเชิญรับชม แนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ชมสดพร้อมกันที่ LIVE Facebook 4 – 5 เมษายน 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/