ลิงก์รับชม แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

1639

ลิงก์รับชม แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ลิงก์รับชม แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ลิงก์รับชม แนวทาง การประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. พบกับ ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ว่าจะมีรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนอย่างไร พร้อมตอบประเด็นคำถามในเรื่องที่ทุกท่านสงสัย ในโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงทะเบียน https://bit.ly/3CTAm8p
ดาวน์โหลดเอกสาร https://bit.ly/323i5qG

ลิงก์รับชม แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน>> คลิกที่นี่

ลิงก์รับชม แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ลิงก์รับชม แนวทาง การประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ จากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมและตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
และลุ้นรับรางวัล มากกว่า 50 รางวัล จากการร่วมตอบคำถามระหว่างการรับชม Facebook Live

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่>> https://bit.ly/3CTAm8p

ลิงก์รับชม แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน>> คลิกที่นี่

หมายเหตุ
*แจ้งลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่หน้าเพจ สมศ. ในวันที่ 11 เม.ย. 65 (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ตอบแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ และมีรายชื่อปรากฏในแบบฟอร์ม เท่านั้น)
*ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากการตอบคำถาม ในวันที่ 12 เม.ย. 65 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ขอเชิญรับชม แนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ชมสดพร้อมกันที่ LIVE Facebook 4 – 5 เมษายน 2565

ลิงก์ทำแบบประเมิน รับเกียรติบัตร แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/