ลิงก์ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 วิธิลงทะเบียน 2ช่องทาง วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 06.00-22.00 คลิกลงทะเบียนที่นี่!!

612

ลิงก์ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 วิธิลงทะเบียน 2ช่องทาง วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 06.00-22.00 คลิกลงทะเบียนที่นี่!!

ลิงก์ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 06.00-22.00 โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางคือ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อรับเงิน 800 บาท ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 3.09 ล้านสิทธิ

ช่องทางลงทะเบียน “คนละครึ่ง เฟส 5” มี2ช่องทางให้เลือกดังนี้

1.ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์โครงการคนละครึ่ง ที่ คนละครึ่ง.com โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ลิงก์ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 วิธิลงทะเบียน 2ช่องทาง วันที่ 23 กันยายน 2565
ลิงก์ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 วิธิลงทะเบียน 2ช่องทาง วันที่ 23 กันยายน 2565

ลิงก์เว็บไซต์ : คนละครึ่ง.com

 • เข้าสู่เว็บไซต์ กดลงทะเบียน
 • กดยอมรับเงื่อนไขโครงการ
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้แล้วเสร็จ
 • กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนสำเร็จ

2.ลงทะเบียนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” หรือที่เราเรียกกันว่า แอพพลิเคชั่น เป๋าตัง 

 • กดแบนเนอร์สิทธิ คนละครึ่ง
 • กดรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ
 • กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัว
 • กรอก OTP เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
 • ยืนยันการเข้าร่วมโครงการสำเร็จ

หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปฯ หรือข้อความ (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิ

คุณสมบัติ ลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 5”

คุณสมบัติ คนละครึ่ง เฟส 5 2565
คุณสมบัติ คนละครึ่ง เฟส 5 2565
 • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
 • ไม่เคยถูกระงับสิทธิ ถูกเรียกเงินคืน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ

เงื่อนไข “คนละครึ่งเฟส 5” 

ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 5” รอบใหม่นี้ได้ทั้ง

1.ประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิโครงการฯ

2.ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิโครงการฯ แต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาใช้จ่าย “คนละครึ่งเฟส 5”

สิทธิประโยชน์ คนละครึ่ง เฟส 5
สิทธิประโยชน์ คนละครึ่ง เฟส 5

ประชาชนที่ลงทะเบียน และได้รับสิทธิจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ เหมือนประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายก่อนหน้านี้ ซึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น.

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ
โทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08-5842-7105,
08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา : คนละครึ่ง , กระทรวงการคลัง

เรื่องน่าสนใจ : เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คสิทธิ์บัตรคนจน เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565

ลิงก์ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 วิธิลงทะเบียน 2ช่องทาง วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 06.00-22.00 คลิกลงทะเบียนที่นี่!!

ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 5 รอบเก็บตก ผ่าน www.คนละครึ่ง.com วันศุกร์ที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.00 น