วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 14 -15...

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT เพื่อ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 14 -15 สิงหาคม 2564 พร้อม code today

Advertisement

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้นมี 3 เงื่อนไขในการอบรมดังนี้ครับ
* ลงทะเบียน เพื่อขอรับวุฒิบัตร/เกียรติบัตร หลังจบการอบรม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
** ดาวน์โหลดวุฒิบัตร/เกียรติบัตร วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
*** “สอบผ่าน” การประเมินผลร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตร / “ไม่ผ่าน” จะได้รับเกียรติบัตร
***รหัสสำหรับกรอกก่อนทำแบบทดสอบ***
Code Today วันที่ 14 สิงหาคม 2564 : DL1408
Code Today วันที่ 15 สิงหาคม 2564 : OBEC1508

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 LINKเขตตรวจราชการ 18

ลงทะเบียนทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/pfPRRTviqCS6aB1C8

ประเมินโครงการอบรม : https://forms.gle/n1j5TEKF1vM1cpeP9

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01

LINKเขตตรวจราชการ 17

ลงทะเบียนทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/Jrp4G6hDV5aovX7A6

ประเมินโครงการอบรม : https://forms.gle/A2mv7WH5LyqJ8vnd9

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01

LINKเขตตรวจราชการ 16

ลงทะเบียนทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/E7gb9Tz4xzfBZxN97

ประเมินโครงการอบรม : https://forms.gle/JzWA9XmStGdgur8R7

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01

LINKเขตตรวจราชการ 15

ลงทะเบียนทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/YNnb9RjoUiz9Sg52A

ประเมินโครงการอบรม : https://forms.gle/zqAZyfkEV4np47qJ6

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01
ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01

LINKเขตตรวจราชการ 14

ลงทะเบียนทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/11cC6GfbGs7ti8h76

ประเมินโครงการอบรม : https://forms.gle/664uURD8Ubi2yypS6

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01
ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01

LINKเขตตรวจราชการ 13

ลงทะเบียนทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/UmTkGDAfs93ERZq6A

ประเมินโครงการอบรม : https://forms.gle/AdyRz43gpoDmyFkF8

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01
ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01

LINKเขตตรวจราชการ 12

ลงทะเบียนทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/M3jR8iCSbJrMf3gP9

ประเมินโครงการอบรม : https://forms.gle/K3iQtgxqh6pyWans5

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01
ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01

LINKเขตตรวจราชการ 11

งทะเบียนทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/2TBe8qBQcMcdFFmF9

ประเมินโครงการอบรม : https://forms.gle/gjQvMNwhnQijpBLP8

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01
ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01

LINKเขตตรวจราชการ 10

ลงทะเบียนทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/csRpVMiEWRgPUNxv7

Advertisement

ประเมินโครงการอบรม : https://forms.gle/TRtGt8WQD4HSR1eGA

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01
ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01

LINKเขตตรวจราชการ 9

ลงทะเบียนทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/q2RQUtUUP1b3s2uZ8

ประเมินโครงการอบรม : https://forms.gle/vSzovFK64Af3bruQA

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01
ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01

LINKเขตตรวจราชการ 8

ลงทะเบียนทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/KwRkWXtzKt1E29Cx5

ประเมินโครงการอบรม : https://forms.gle/me5RV46gpPTZSjmq9

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01
ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01

 LINKเขตตรวจราชการ 7

ลงทะเบียนทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/YNSYXXkhA19gV186A

ประเมินโครงการอบรม : https://forms.gle/oxs7xBdhEfb1SfZ46

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01
ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01

LINKเขตตรวจราชการ 6

ลงทะเบียนทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/YhPJz5mLXWiAx66S7

ประเมินโครงการอบรม : https://forms.gle/b4WYLkDM5emkpsvA6

 

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01
ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01

LINKเขตตรวจราชการ 5

ลงทะเบียนทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/cjNDuLGkxtJdgCky7

ประเมินโครงการอบรม : https://forms.gle/PcqEChi8uWdDbp3M7

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01
ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01

LINKเขตตรวจราชการ 4

ลงทะเบียนทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/WEzLCMkJVbi6CRM16

Advertisement

ประเมินโครงการอบรม : https://forms.gle/sVzrGrwjCTURY5JSA

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01
ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01

LINKเขตตรวจราชการ 3

ลงทะเบียนทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/Wdi8XN4LXRnNeEqV7

ประเมินโครงการอบรม : https://forms.gle/ZvGFvqfv8ovgzwF36

 

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01
ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01

รอ LINKเขตตรวจราชการ 2

ลงทะเบียนทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/zK8AHrynbrFRzzE17

ประเมินโครงการอบรม : https://forms.gle/UdpJHZeNS9rMLeKh8

ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01
ลิงก์ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบ รับวุฒิบัตร เกียรติบัตร การอบรม สพฐ webinar DLIT 14 -15 สิงหาคม 2564 01

ลงทะเบียนทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตร : https://forms.gle/ADaZBsvRqfqMFwCn7

ประเมินโครงการอบรม : https://forms.gle/CqZqZXxfrmDMKqX77

เว็บไซต์ลงทะเบียนหลัก >>
Link ลงทะเบียนหลังการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตร

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments