ลิงก์ลงทะเบียน สมัครอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

6723

ลิงก์ลงทะเบียน สมัครอบรม หลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซตืครูอัพเดตมีเรื่องราวดีดีมาฝากเช่นเคยโดยเมื่อเร็วๆนี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ได้เปิดรับสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่-21
หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่-21

ที่กำหนดให้ครู พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน เป็นแบบอย่างที่ดีสามาร ให้คำปรึกษากับผู้อื่น และเป็นผู้นำในวงวิชาชีพ

โดยหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 จะรับสมัครตั้งแต่วันที่
27 มกราคม 2565 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 รับจำนวนจำกัด แค่ 1,500 คน (ด่วน!! รับจำนวนจำกัด แค่ 1,500 คน)

>> ลิงก์ลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

>> ลิงก์สำรอง ลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่องราวที่น่าสนใจ : แบบทดสอบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สอบผ่าน รับเกียรติบัตรทันที

ลิงก์ลงทะเบียน สมัครอบรม หลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
ลิงก์ลงทะเบียน สมัครอบรม หลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร

ขอบคุณที่มา : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)