ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ การสร้างสรรค์วิดีโอการสอน ด้วยแอปพลิเคชัน (Create Your Video with Canva and PowerPoint)

4076

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ การสร้างสรรค์วิดีโอการสอน ด้วยแอปพลิเคชัน (Create Your Video with Canva and PowerPoint)

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ การสร้างสรรค์วิดีโอการสอนด้วยแอปพลิเคชัน (Create Your Video with Canva and PowerPoint)
ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ การสร้างสรรค์วิดีโอการสอน ด้วยแอปพลิเคชัน (Create Your Video with Canva and PowerPoint)

ลงทะเบียนอบรม เชิงปฎิบัติการออนไลน์ หลักสูตร “การสร้างสรรค์วิดีโอการสอนด้วยแอปพลิเคชัน (Create Your Video with Canva and PowerPoint)” วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565

วันที่อบรม
(รุ่นที่ 1) 7 พ.ค. 65
(รุ่นที่ 2) 8 พ.ค. 65

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์การสร้างสรรค์วิดีโอการสอนคลิกที่นี่

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ การสร้างสรรค์วิดีโอการสอนด้วยแอปพลิเคชัน (Create Your Video with Canva and PowerPoint)

ลิงก์ ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ การสร้างสรรค์วิดีโอการสอน ด้วยแอปพลิเคชัน (Create Your Video with Canva and PowerPoint)หลักสูตร ส่งเสริมสมรรถนะ การสอนวิทยาการคำนวณ ในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) การอบรมนี้ เป็นการอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom หมดเขตรับสมัคร 30 เม.ย. 65 (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะแจ้งผลผ่านอีเมล)

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์การสร้างสรรค์วิดีโอการสอนคลิกที่นี่

วิทยากร
นางสาวณัฐริกา ทองสมนึก
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

นางสาวกัญญาวีร์ วุฒิศิริพรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

นางสาวชญาภัทร ประเสริฐวงศา
ครู โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือน พฤษภาคม 2565