ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ การสร้างใบงาน แบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วย Liveworksheet CCT (Coding Core Trainer)

2036

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ การสร้างใบงาน แบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วย Liveworksheet CCT (Coding Core Trainer)

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ การสร้างใบงาน แบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วย Liveworksheet CCT (Coding Core Trainer)
ลิงก์ ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ การสร้างใบงาน แบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วย Liveworksheet CCT (Coding Core Trainer)

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ การสร้างใบงานแบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วย Liveworksheet CCT (Coding Core Trainer) รับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ สร้างใบงานแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วย Liveworksheet วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 การอบรมนี้เป็นการอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (หมดเขตรับสมัคร 4 พฤษภาคม 65) หากได้รับการคัดเลือก ท่านจะได้รับการแจ้งผลทางอีเมล

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ การสร้างใบงาน แบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วย Liveworksheet คลิกที่นี่

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ การสร้างใบงาน แบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วย Liveworksheet CCT (Coding Core Trainer)
ลิงก์ ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ การสร้างใบงาน แบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วย Liveworksheet CCT (Coding Core Trainer)

อบรมออนไลน์ การสร้างใบงานแบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วย Liveworksheet CCT (Coding Core Trainer) รับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ สร้างใบงานแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วย Liveworksheet วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 การอบรมนี้เป็นการอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (หมดเขตรับสมัคร 4 พฤษภาคม 65) หากได้รับการคัดเลือก ท่านจะได้รับการแจ้งผลทางอีเมล

วิทยากร
นายรัตนศักดิ์ ฟักทอง
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

นายพลกฤษณ์ รินทะรึก
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม

นายณัฐพล ไสยสาลี
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่องคำ

ลิงก์ ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ การสร้างใบงาน แบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วย Liveworksheet คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือน พฤษภาคม 2565