ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ การสร้างใบงาน แบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วย Liveworksheet CCT (Coding Core Trainer)

2393

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ การสร้างใบงาน แบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วย Liveworksheet CCT (Coding Core Trainer)

Advertisement

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ การสร้างใบงานแบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วย Liveworksheet CCT (Coding Core Trainer) รับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ สร้างใบงานแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วย Liveworksheet วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 การอบรมนี้เป็นการอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (หมดเขตรับสมัคร 4 พฤษภาคม 65) หากได้รับการคัดเลือก ท่านจะได้รับการแจ้งผลทางอีเมล

ปิดระบบลงทะเบียนแล้วค่ะ

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ การสร้างใบงาน แบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วย Liveworksheet CCT (Coding Core Trainer)

อบรมออนไลน์ การสร้างใบงานแบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วย Liveworksheet CCT (Coding Core Trainer) รับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ สร้างใบงานแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วย Liveworksheet วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 การอบรมนี้เป็นการอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (หมดเขตรับสมัคร 4 พฤษภาคม 65) หากได้รับการคัดเลือก ท่านจะได้รับการแจ้งผลทางอีเมล

วิทยากร
นายรัตนศักดิ์ ฟักทอง
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

Advertisement

นายพลกฤษณ์ รินทะรึก
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม

นายณัฐพล ไสยสาลี
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่องคำ

ปิดระบบลงทะเบียนแล้วค่ะ

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือน พฤษภาคม 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/