ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ ทำข้อมูลให้เป็นภาพด้วย Google data studio CCT (Coding Core Trainer)

1833

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ ทำข้อมูลให้เป็นภาพด้วย Google data studio CCT (Coding Core Trainer)

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ ทำข้อมูลให้เป็นภาพด้วย Google data studio CCT (Coding Core Trainer)
ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ ทำข้อมูลให้เป็นภาพด้วย Google data studio CCT (Coding Core Trainer)

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตร ทำข้อมูลให้เป็นภาพด้วย Google data studio CCT (Coding Core Trainer) สมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตรทำข้อมูลให้เป็นภาพด้วย Google Data Studio หากได้รับการคัดเลือก ท่านจะได้รับการแจ้งผลทางอีเมล
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 – 21.00 น.
* ปิดรับสมัคร 16 พฤษภาคม 2565
* ประกาศรายชื่อ18 พฤษภาคม 2565 ที่กลุ่มไลน์ LINE OPENCHAT

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตร ทำข้อมูลให้เป็นภาพด้วย Google data studio

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ ทำข้อมูลให้เป็นภาพด้วย Google data studio CCT (Coding Core Trainer)
ลิงก์ ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ ทำข้อมูลให้เป็นภาพด้วย Google data studio CCT (Coding Core Trainer)

วิทยากร
นายรัชพงษ์ ศรีมามาศ
ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

นางเสาวนีย์ ช่างเหลา
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตราษตระการคุณ

นายวรัท สะอาด
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

นายเรวัตร งะบุรงค์
ครูชำนาญการ โรงเรียนองครักษ์

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตร ทำข้อมูลให้เป็นภาพด้วย Google data studio

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือน พฤษภาคม 2565