ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ Easy Pygame สร้างเกมง่าย ๆ ด้วยไพทอน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 (9:00 – 12:00 น.)

1502

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ Easy Pygame สร้างเกมง่าย ๆ ด้วยไพทอน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 (9:00 - 12:00 น.)

Advertisement

ขอเชิญลงทะเบียน อบรมออนไลน์ Easy Pygame สร้างเกมง่าย ๆ ด้วยไพทอน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 (9:00 – 12:00 น.) หลักสูตรอบรมออนไลน์ Easy Pygame สร้างเกมง่าย ๆ ด้วยไพทอน เป็นการอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Google Meets วันที่ 21 พ.ค. 65 (หมดเขตรับสมัคร 17 พ.ค. 65)

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ Easy Pygame สร้างเกมง่าย ๆ ด้วยไพทอน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 (9:00 - 12:00 น.)

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมอบรม
1. เป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับมัธยมศึกษา
2. มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ภาษา
3. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook ในระหว่างการอบรม

ลงทะเบียน อบรมออนไลน์ Easy Pygame สร้างเกมง่าย ๆ ด้วยไพทอน คลิกที่นี่

Advertisement

หากได้รับการคัดเลือก ท่านจะได้รับการแจ้งผลทางอีเมล

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือน พฤษภาคม 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/