ลิงก์ลงทะเบียน อบรม หลักสูตร 6 Metaverse กิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. – 17.00 น. โดย คุณปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ

1519

ลิงก์ลงทะเบียน อบรม หลักสูตร 6 Metaverse กิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. – 17.00 น. โดย คุณปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ

ลิงก์ลงทะเบียน อบรม หลักสูตร 6 Metaverse กิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 29 เมษายน 2565 15.00 น. - 17.00 น. โดย คุณปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ
ลิงก์ลงทะเบียน อบรม หลักสูตร 6 Metaverse กิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 29 เมษายน 2565 15.00 น. – 17.00 น. โดย คุณปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ

อบรม หลักสูตร 6 Metaverse กิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา วันที่ 29 เมษายน 2565 15.00 น. – 17.00 น. โดย คุณปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 6 “Metaverse”

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

ลิงก์ลงทะเบียน อบรม หลักสูตร 6 Metaverse กิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 29 เมษายน 2565 15.00 น. - 17.00 น. โดย คุณปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ
ลิงก์ ลงทะเบียน อบรม หลักสูตร 6 Metaverse กิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 29 เมษายน 2565 15.00 น. – 17.00 น. โดย คุณปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจที่สนใจเข้าร่วมการฟังบรรยายด้านวิทยาศาสตร์ ในสัปดาห์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา Science Education Week ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น.- 17.30 น. ตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม – วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 รับลิ้งค์การเข้าอบรม ใน e-mail ของท่าน ในวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. ก่อนวันที่จะทำการอบรม

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 6 “Metaverse”

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

อบรมออนไลน์ หลักสูตร 6 Metaverse กิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา วันที่ 29 เมษายน 2565 15.00 น. – 17.00 น. โดย คุณปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ลิงก์ลงทะเบียน 8 หลักสูตร อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน