วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTลิงก์ลงทะเบียน 8 หลักสูตร อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน

ลิงก์ลงทะเบียน 8 หลักสูตร อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน

Advertisement

ลิงก์ลงทะเบียน 8 หลักสูตร อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน

ลิงก์ลงทะเบียน 8 หลักสูตร อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจที่สนใจเข้าร่วมการฟังบรรยายด้านวิทยาศาสตร์ ในสัปดาห์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา Science Education Week ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น.- 17.30 น. ตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม – วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 รับลิ้งค์การเข้าอบรม ใน e-mail ของท่าน ในวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. ก่อนวันที่จะทำการอบรม

ลิงก์ลงทะเบียน 8 หลักสูตร อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน

หลักสูตร 1 “Digital Literacy” โดย คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 18 มีนาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ปิดลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแล้วค่ะ

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

ลิงก์ลงทะเบียน 8 หลักสูตร อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน

หลักสูตร 2 “Nano Technology” โดย ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 25 มีนาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ปิดลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแล้วค่ะ

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 2 "Nano Technology" โดย...ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 25 มีนาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.

หลักสูตร 3 “Quantum Computing” โดย ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ปิดลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแล้วค่ะ

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 3 "Quantum Computing" โดย ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.

หลักสูตร 4 “Petty Patent” โดย คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 8 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

ปิดลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแล้วค่ะ

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

Advertisement

หลักสูตร 4 "Petty Patent" โดย คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 8 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

หลักสูตร 5 “Particle Physics” โดย ผศ.ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 22 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

ปิดลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแล้วค่ะ

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 5 "Particle Physics" โดย ผศ.ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 22 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

หลักสูตร 6 “Metaverse” โดย คุณปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 29 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

ปิดลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแล้วค่ะ

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 6 "Metaverse" โดย คุณปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 29 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

หลักสูตร 7 “Space Technology” โดย คุณอาจวรงค์ จันทมาศ
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 6 พฤษภาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ปิดลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแล้วค่ะ

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 7 "Space Technology" โดย คุณอาจวรงค์ จันทมาศ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 6 พฤษภาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.

Advertisement

หลักสูตร 8 “Aerospace ” โดย คุณพิรดา เตชะวิจิตร์
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 13 พฤษภาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ปิดลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแล้วค่ะ

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 8 "Aerospace " โดย คุณพิรดา เตชะวิจิตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 13 พฤษภาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments