ลิงก์ลงทะเบียน 8 หลักสูตร อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน

5663

ลิงก์ลงทะเบียน 8 หลักสูตร อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน

ลิงก์ลงทะเบียน 8 หลักสูตร อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน
ลิงก์ลงทะเบียน 8 หลักสูตร อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจที่สนใจเข้าร่วมการฟังบรรยายด้านวิทยาศาสตร์ ในสัปดาห์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา Science Education Week ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น.- 17.30 น. ตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม – วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 รับลิ้งค์การเข้าอบรม ใน e-mail ของท่าน ในวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. ก่อนวันที่จะทำการอบรม

ลิงก์ลงทะเบียน 8 หลักสูตร อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน
ลิงก์ลงทะเบียน 8 หลักสูตร อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน

หลักสูตร 1 “Digital Literacy” โดย คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 18 มีนาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 1 “Digital Literacy” 

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

ลิงก์ลงทะเบียน 8 หลักสูตร อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม โครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน
ลงทะเบียน Science Education Week “Digital Literacy” โดย คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 18 มีนาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.

หลักสูตร 2 “Nano Technology” โดย ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 25 มีนาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 2 “Nano Technology” 

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 2 "Nano Technology" โดย...ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 25 มีนาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.
หลักสูตร 2 “Nano Technology” โดย…ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 25 มีนาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.

หลักสูตร 3 “Quantum Computing” โดย ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 3 “Quantum Computing” 

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 3 "Quantum Computing" โดย ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.
หลักสูตร 3 “Quantum Computing” โดย ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.

หลักสูตร 4 “Petty Patent” โดย คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 8 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 4 “Petty Patent” 

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 4 "Petty Patent" โดย คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 8 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.
หลักสูตร 4 “Petty Patent” โดย คุณทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 8 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

หลักสูตร 5 “Particle Physics” โดย ผศ.ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 22 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 5 “Particle Physics” 

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 5 "Particle Physics" โดย ผศ.ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 22 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.
หลักสูตร 5 “Particle Physics” โดย ผศ.ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 22 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

หลักสูตร 6 “Metaverse” โดย คุณปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 29 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 6 “Metaverse”

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 6 "Metaverse" โดย คุณปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 29 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.
หลักสูตร 6 “Metaverse” โดย คุณปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 29 เมษายน 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

หลักสูตร 7 “Space Technology” โดย คุณอาจวรงค์ จันทมาศ
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 6 พฤษภาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 7 “Space Technology”

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 7 "Space Technology" โดย คุณอาจวรงค์ จันทมาศ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 6 พฤษภาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.
หลักสูตร 7 “Space Technology” โดย คุณอาจวรงค์ จันทมาศ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 6 พฤษภาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.

หลักสูตร 8 “Aerospace ” โดย คุณพิรดา เตชะวิจิตร์
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 13 พฤษภาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียน หลักสูตร 8 “Aerospace “

ตรวจสอบการลงทะเบียนที่นี่

หลักสูตร 8 "Aerospace " โดย คุณพิรดา เตชะวิจิตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 13 พฤษภาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.
หลักสูตร 8 “Aerospace ” โดย คุณพิรดา เตชะวิจิตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 13 พฤษภาคม 2565 ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ช่วงปิดเทอม สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน