ลิงก์ลงทะเบียน Workshop ของเฟส 3 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

3334

ลิงก์ลงทะเบียน Workshop ของเฟส 3 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

ลิงก์ลงทะเบียน Workshop ของเฟส 3 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)
ลิงก์ลงทะเบียน Workshop ของเฟส 3 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

ลิงก์ลงทะเบียน Workshop ของเฟส 3 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

พบกับ 2 กิจกรรม Workshop ของเฟส 3 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

Workshop เรื่อง “Homeroom On site & Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา”
**โดย**
คุณครูวัฒนา พุ่มมะลิ และคณะครู โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร

Workshop เรื่อง ““ออนไลน์อย่างไร ให้ไปถึงสมรรถนะ”
**โดย**
ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนสุจิปุลิ จังหวัดฉะเชิงเทรา
————————————–

เฟส 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 18 เรื่อง ยังเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564
รับไม่จำกัดจำนวน เปิดให้เลือกหลักสูตรในวันที่ 28 สิงหาคม 2564

** ลงทะเบียนผ่าน **
Line ได้ที่ https://lin.ee/Dikcluu Line Id: @kspwebinar2564
ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/07/32299/
แอปพลิเคชัน “khuru on mobile ที่ http://shared.we-builds.com/…/news/20210801131450-714-695
————————————–

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/07/32299/
หรือสอบถามข้อมูลผ่านทางไลน์ Line Id: @kspwebinar25