ลิงก์ลงทะเบียน Workshop ออนไลน์ หัวข้อ ก่อนเปิดเทอมนี้ มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

523

ลิงก์ลงทะเบียน Workshop ออนไลน์ หัวข้อ ก่อนเปิดเทอมนี้ มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

ลิงก์ลงทะเบียน Workshop ออนไลน์ หัวข้อ ก่อนเปิดเทอมนี้ มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
ลิงก์ลงทะเบียน Workshop ออนไลน์ หัวข้อ ก่อนเปิดเทอมนี้ มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

ขอเชิญลงทะเบียน Workshop ออนไลน์ หัวข้อ ก่อนเปิดเทอมนี้ มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom อัพสกิลครู ในการเตรียมความพร้อม เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน

เพิ่มเพื่อน

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop ออนไลน์ คลิกที่นี่

ลิงก์ลงทะเบียน Workshop ออนไลน์ หัวข้อ ก่อนเปิดเทอมนี้ มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
ลิงก์ ลงทะเบียน Workshop ออนไลน์ หัวข้อ ก่อนเปิดเทอมนี้ มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

Workshop ออนไลน์ หัวข้อ ก่อนเปิดเทอมนี้ มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. พบกับ คุณครูเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์ ครูคณิตศาสตร์ จากโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom อัพสกิลครู ในการเตรียมความพร้อม เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop ออนไลน์ คลิกที่นี่ 

ขอบคุณเนื้อหาจาก https://www.starfishlabz.com/

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฟรี!! โดย SET e-Learning เพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด