ลิงก์ลงทะเบียน Workshops Chrome Extension ดีๆ ที่ครูควรมี ใน Google Chrome เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 – 12:00 น.

1282

ลิงก์ลงทะเบียน Workshops Chrome Extension ดีๆ ที่ครูควรมี ใน Google Chrome เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 – 12:00 น.

ลิงก์ลงทะเบียน Workshops Chrome Extension ดีๆ ที่ครูควรมี ใน Google Chrome เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
ลิงก์ ลงทะเบียน Workshops Chrome Extension ดีๆ ที่ครูควรมี ใน Google Chrome เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 – 12:00 น.

ครูคลับ Starfish Academy ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ Workshops Chrome Extension ดีๆ ที่ครูควรมี ใน Google Chrome เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 – 12:00 น. ส่วนเสริมที่ทำให้ Google Chrome ใช้งานทางการศึกษาได้มากกว่าที่คุณเคยรู้ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom

ลิงก์ลงทะเบียน Workshops Chrome Extension ดีๆ ที่ครูควรมี ใน Google Chrome คลิกที่นี่

ลิงก์ลงทะเบียน Workshops Chrome Extension ดีๆ ที่ครูควรมี ใน Google Chrome เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
ลิงก์ ลงทะเบียน Workshops Chrome Extension ดีๆ ที่ครูควรมี ใน Google Chrome เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 – 12:00 น.

อบรมออนไลน์ Workshops Chrome Extension ดีๆ ที่ครูควรมี ใน Google Chrome เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 – 12:00 น. ส่วนเสริมที่ทำให้ Google Chrome ใช้งานทางการศึกษาได้มากกว่าที่คุณเคยรู้ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom

ลิงก์ ลงทะเบียน Workshops Chrome Extension ดีๆ ที่ครูควรมี ใน Google Chrome คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก https://www.starfishlabz.com/

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฟรี!! โดย SET e-Learning เพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด