ลิงก์สมัครอบรมออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

8682
อบรมออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ
อบรมออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ

ลิงก์สมัครอบรมออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

ศธ.จัดโครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีหลักสูตรให้เลือกมากถึง 10 หลักสูตร โดยคุณครูสามารถ สมัครเรียนได้มากกว่า 1 หลักสูตร พร้อมรับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัคร 21 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. ปิดรับสมัคร 3 ส.ค.64 เวลา 16.00 น. รายละเอียดสมัครตาม QR Code

เพิ่มเพื่อน

ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษมการสมัครผ่านระบบออนไลน์
> เปิดรับสมัคร 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
> ปิดรับสมัคร 3 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

สมัครเข้าอบรมออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม คลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม2

อบรมออนไลน์ ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม3
อบรมออนไลน์ ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม3

รายชื่อหลักสูตรและวิทยากร
หลักสูตรที่ 1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย : นายชวน หลีกภัย (6 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00)
หลักสูตรที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม : ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (10 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00)
หลักสูตรที่ 3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด : ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ / นายชินวรณ์บุณยเกียรติ (13 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00)
หลักสูตรที่ 4 แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคต : ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ (20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00)
หลักสูตรที่ 5 EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย : ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร (24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.30)
หลักสูตรที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined : รศ.ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ (27 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.30)
หลักสูตรที่ 7 Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย : ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (31 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.30)
หลักสูตรที่ 8 ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง : ครู สลา คุณวุฒิ (7 กันยายน 2564 เวลา 9.00-16.30)
หลักสูตรที่ 9 Active Learning : ดร.เชาวฤทธิ์จงเกษกรณ์ และคณะ (10 กันยายน 2564 เวลา 9.00-16.30)
หลักสูตรที่ 10 พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย : นางกอบกมล ทบบัณทิต และคณะ (14 กันยายน 2564 เวลา 9.00-16.30)

อบรมออนไลน์ ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม1
อบรมออนไลน์ ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม1

ตัวอย่างเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม3
ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม3

สมัครเข้าอบรมออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล และภาพ ลิงก์สมัครอบรมออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ จากกระทรวงศึกษาธิการค่ะ