วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาลิงก์สมัครโครงการเพชรในตม ปี 2565 จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที รับสมัครออนไลน์ 14-28 ก.พ. 2565

ลิงก์สมัครโครงการเพชรในตม ปี 2565 จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที รับสมัครออนไลน์ 14-28 ก.พ. 2565

Advertisement

ลิงก์สมัครโครงการเพชรในตม ปี 2565 จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที รับสมัคร 14-28 ก.พ. 2565

ลิงก์สมัครโครงการเพชรในตม ปี 2565 รับสมัครออนไลน์ 14-28 ก.พ. 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 โครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการ เพชรในตม ปีการศึกษา 2565 จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที รับสมัคร 14-28 ก.พ. 2565

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2565 จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที รับสมัคร 14-28 ก.พ. 2565

การรับสมัคร TCAS 2 โครงการเพชรในตม ปีการศึกษา 2565

ลิงก์สมัครโครงการเพชรในตม ปี 2565 คลิกที่นี่

ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นนิสิต โครงการเพชรในตม ปีกาศึกษา 2565

1. ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://admission.swu.ac.th ทําการลงทะเบียนผู้ใช้งาน(สมัครครั้งเดียว) > เข้าสู่ระบบ (หากลงทะเบียนไว้แล้วข้ามไปข้อที่ 2)

2. เลือก สมัครระดับปริญญาตรี

Advertisement

3. เลือกประเภทการรับสมัคร > TCAS รอบที่ 2 โควตา

4. ในการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 Quota ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

5. กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)

6. ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

7. การพบเลขที่นั่งสอบหมายความว่าผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเนื่องจากได้ชําระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

8. ผู้สมัครจะต้องดูประกาศผลการคัดเลือก หรือประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อีกครั้งหนึ่งตามวันที่กําหนด และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชําระไปแล้ว กรณีผู้สมัครไม่ผ่านการ คัดเลือกต่างๆ ดังนั้นก่อนการสมัครต้องศึกษารายละเอียด/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง

9. หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ แม้จะผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินต่างๆที่ ชําระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

Advertisement

10. การตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ/การประกาศผลต่างๆ ผู้สมัครเข้าไป http://admission.swu.ac.th >
ข้อมูลผู้สมัคร > ข้อมูลสมัครสอบ ดูข้อมูลที่ใบสมัครที่สมบูรณ์

อ่านประกาศเพิ่มเติมที่ รายละเอียดการรับสมัคร โครงการเพชรในตม 65

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments