ลิงก์เข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์ การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65

1720
ลิงก์เข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์ การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65
ลิงก์เข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์ การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65

คุณอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตเลขานุการ รมว.ศธ. ย้ำอีกทีกับการจัดงานวันครูปีนี้ เป็นงานวันครูออนไลน์ “วิถีใหม่” เพื่อน้อมรำลึกพระคุณครู ซึ่งนายกฯ มอบคำขวัญ “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ” ดังข้อความต่อไปนี้

นายกฯ เชิญชวนร่วมงานวันครูออนไลน์ “วิถีใหม่” น้อมรำลึกพระคุณครู พร้อมมอบคำขวัญวันครูปี 64 “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ”

การจัดงานวันครู ประจำปี 2564 ในปีนี้จัดรูปแบบ “New Normal” สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนายกฯ คำนึงถึงความปลอดภัย และสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานวันครู โดยให้จัดกิจกรรมวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ประกอบด้วย พิธีระลึกพระคุณ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา ให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณชน โดยนายกฯ ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ว่า “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ” พร้อมเชิญชวนทุกคนที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู และเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูออนไลน์กับคุรุสภา ร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดี ๆ ส่งต่อถึงพระคุณของครู

สำหรับกิจกรรมการจัดงานในปีนี้ มีดังต่อไปนี้ ส่วนกลางประกอบด้วย 3 เฟส ดังนี้
• เฟสที่ 1 การจัดงานวันครูออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2564 ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรออนไลน์ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ พิธีบูชาบูรพาจารย์ และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การอ่านสารเนื่องในโอกาสวันครู และพิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปาฐกถาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 4 เรื่อง “พลังครูไทยวิถีใหม่ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช รักษาการนายสภาสถาบันอาศรมศิลป์ ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” และทาง YouTube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
• เฟสที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง www.วันครู.com เผยแพร่นิทรรศการการพัฒนาวิชาชีพ การเสวนาทางวิชาการออนไลน์ และการเรียนหลักสูตรออนไลน์การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 30 เมษายน 2564
• เฟสที่ 3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะกำหนดจัดหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดีขึ้นแล้ว สำหรับในส่วนภูมิภาค ให้จัดงานวันครูตามความเหมาะสมกับบริบท และสถานการณ์ โดยยึดปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค. ในแต่ละพื้นที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

ขอเชิญชมถ่ายทดสดออนไลน์ การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ตั้งแต่เวลา 08.45 น.

👉👉รับชมทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา”
https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial

👉👉ทาง YouTube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
https://youtu.be/3-7pUpYrlpU

 

ลิงก์เข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์ การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65
ลิงก์เข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์ การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65

 

ลิงก์เข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์ การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65
ลิงก์เข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์ การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ คุรุสภา และ เพจ อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล