ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดวังจันเกษม ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน หลักสูตรที่ 4 พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น.

3087

ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดวังจันเกษม ตลาด 4 หลักสูตร ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน หลักสูตรที่ 4 ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 09.00 - 12.00 น.

Advertisement

อบรมตลาดนัดวังจันเกษม เฟส 2 ตลาด 4 หลักสูตร ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน หลักสูตรที่ 4 ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น. โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) พระราชาคณะชั้นราช นักเทศน์ และนักสังคมสงเคราะห์ ชาวนนทบุรี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสวนแก้ว

ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ ตลาดนัดวังจันเกษม เฟส 2 หลักสูตร 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน คลิกที่นี่

> ลิงก์ทำแบบประเมินกิจกรรม<<

ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดวังจันเกษม ตลาด 4 หลักสูตร ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน หลักสูตรที่ 4 ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 09.00 - 12.00 น.

การเข้าชมเมื่อเข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม จะต้องทำการ ลงชื่อเข้าใช้งาน โดยใช้เบอร์โทรศัพท์ และรหัสผ่านที่ตั้งไว้

ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดวังจันเกษม ตลาด 4 หลักสูตร ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน หลักสูตรที่ 4 ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 09.00 - 12.00 น.

Advertisement

เพื่อความสะดวกในการเข้าอบรมออนไลน์ ตลาดนัดวังจันเกษม เฟส 2 ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน หลักสูตรที่ 4 นฤมิต พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น. ให้ทุกท่านดาวน์โหลดแอพ Microsoft TEAM ลงมือถือนะครับ
แอนดรอย
https://play.google.com/
ios
https://apps.apple.com/

“เงื่อนไขในการรับเกียรติบัตรหลังอบรมทางออนไลน์ ขอเน้นย้ำกติกา 3 ข้อ คือ
1. ต้องสมัครเข้าอบรม ในแต่ละหลักสูตร
2. เข้าอบรม ด้วยเบอร์มือถือที่ลงทะเบียน
3. หลังอบรม ต้องประเมินผลการอบรม”

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมตั้งแต่ 8 หลักสูตรขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรพิเศษ “บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ” เพิ่มเติม

ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดวังจันเกษม ตลาด 4 หลักสูตร ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน หลักสูตรที่ 4 ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 09.00 - 12.00 น.

ขอบคุณเนื้อหาจาก กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ลิงก์อมรมอออนไลน์ กิจกรรม 4 ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน หลักสูตรที่ 4 พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/