Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ลิงก์เดียวจบ!! ข้อมูล การ เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 และ รอบต่อไป ครบทุกจังหวัด ( สังกัด สพฐ. )

Advertisement

 

เพิ่มเพื่อน

ลิงก์เดียวจบ!! ข้อมูลการเรียกบรรจุครผู้ช่วย รอบที่ 2 และรอบต่อไป ครบทุกจังหวัด

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอจัดทำลิงก์ ข้อมูลการเรียกบรรจุครผู้ช่วย รอบที่ 2 และรอบต่อไป สำหรับผู้ที่ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2561 ไว้เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ

Advertisement

***โปรดตรวจสอบข้อมูลกับศึกษาธิการจังหวัดอักครั้งนะครับ***

โปรดกด refresh เพื่อดูประกาศล่าสุดนะครับ (F5 ที่แป้นพิมพ์ครับ)

รายชื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้งหมด77 จังหวัด และ 1 สำนักงานการศึกษาพิเศษ ที่เปิดสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561

ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ข้อมูลการเรียกบรรจุครผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561
1 กระบี่ ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
2 กรุงเทพมหานคร ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2แล้ว

ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 3แล้ว

3 กาญจนบุรี ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
4 กาฬสินธุ์ ระกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2561รอบที่ 2 แล้ว
5 กำแพงเพชร ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561รอบที่ 2 แล้ว
6 ขอนแก่น ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว

บัญชีเรียกบรรจุ    ตำแหน่งว่าง
ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 แล้ว

7 จันทบุรี รอประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
8 เชียงราย ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว แต่ยังไม่เปิดเผยข้อมูลจำนวนผู้ที่ได้รับการเรียกบรรจุครับ
9 เชียงใหม่ ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561  รอบที่ 2แล้ว

ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561  รอบที่ 5 (เรียกบรรจุ 159 อัตรา มีการขอใช้บัญชีจากศจ.อื่น 81 อัตรา)

10 ฉะเชิงเทรา ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
11 ชลบุรี ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2แล้ว

ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 3แล้ว

12 ชัยนาท รอประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
13 ชัยภูมิ ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว 
14 ชุมพร รอประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
15 ตรัง ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
16 ตราด ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
17 ตาก ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
18 นครนายก รอประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
19 นครปฐม ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
20 นครพนม ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2561รอบที่ 2 แล้ว
21 นครราชสีมา ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 3 แล้ว
22 นครศรีธรรมราช ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
23 นครสวรรค์ ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
24 นนทบุรี ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2แล้ว (ข้อมูลยังไม่เป็นทางการครับ)
25 นราธิวาส รอประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
26 น่าน ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
27 บึงกาฬ ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้วประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 3 แล้ว
28 บุรีรัมย์ ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
29 ปทุมธานี รอประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
30 ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2561รอบที่ 2แล้ว
31 ปราจีนบุรี รอประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
32 ปัตตานี ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 3
33 เพชรบุรี รอประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
34 เพชรบูรณ์ ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
35 แพร่  ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
36 พระนครศรีอยุธยา ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
37 พะเยา ไม่เปิดสอบ
38 พังงา ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
39 พัทลุง รอประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
40 พิจิตร ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว

ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 3 แล้ว

41 พิษณุโลก ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว

ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 3 แล้ว

42 ภูเก็ต ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
43 แม่ฮ่องสอน ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
44 มหาสารคาม ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
45 มุกดาหาร รอประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
46 ยะลา รอประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561รอบที่ 2
47 ยโสธร ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2561รอบที่ 2แล้ว
48 ระนอง รอประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
49 ระยอง ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
50 ราชบุรี ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 3แล้ว
51 ร้อยเอ็ด ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
52 เลย ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว

ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 3 แล้ว

53 ลพบุรี ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว

ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 3 แล้ว

54 ลำปาง รอประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
55 ลำพูน ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 3 แล้ว
56 ศรีสะเกษ ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว

ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 3 แล้ว

ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 4 แล้ว

57 สกลนคร ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
58 สงขลา ไม่เปิดสอบ
59 สตูล ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว (ข้อมูลนี้เป็นการสรุปการเรียกบรรจุ ณ วันที่ 9 พ.ย. 2561)
60 สมุทรปราการ ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
61 สมุทรสงคราม รอประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
62 สมุทรสาคร ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2แล้ว
63 สระบุรี ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
64 สระแก้ว ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
65 สิงห์บุรี รอประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
66 สุพรรณบุรี ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว

ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 3 แล้ว

67 สุราษฎร์ธานี ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2561รอบที่ 2 (ข้อมูลยังไม่เป็นทางการ)
68 สุรินทร์ ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว

69 สุโขทัย ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2แล้ว
70 หนองคาย ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2แล้ว (ข้อมูลยังไม่เป็นทางการครับ)
71 หนองบัวลำภู ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว

ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 3 แล้ว

72 อำนาจเจริญ ไม่เปิดสอบ
73 อุดรธานี ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว (ข้อมูลยังไม่เป็นทางการครับ)
74 อุตรดิตถ์ รอประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
75 อุทัยธานี ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว
76 อุบลราชธานี ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 แล้ว 

ประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 3 แล้ว

77 อ่างทอง รอประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
78 สำนักงานการศึกษาพิเศษ รอประกาศ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 2

 

You might also like