ลิงก์เวียนเทียนออนไลน์ วันออกพรรษา 2565 ปฏิบัติธรรมออนไลน์

860

ลิงก์เวียนเทียนออนไลน์ วันออกพรรษา ปฏิบัติธรรมออนไลน์ วันพระ ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ ได้ที่ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com และ www.เวียนเทียนออนไลน์.com

Advertisement

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเวียนเทียนออนไลน์ วันออกพรรษา ปฏิบัติธรรมออนไลน์ วันพระ ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ ได้ที่ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com และ www.เวียนเทียนออนไลน์.com

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ ได้ที่ https://xn--g3cmjeacf6cray8ga3c3bd3z8e.com/login?next=%2F
เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันพระนี้นะคะ

ลิงก์เวียนเทียนออนไลน์ วันออกพรรษา ปฏิบัติธรรมออนไลน์ วันพระ ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ ได้ที่ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com และ www.เวียนเทียนออนไลน์.com

วันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝนซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 วันออกพรรษานี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันมหาปวารณา” คำว่า “ปวารณา” แปลว่า “อนุญาต” หรือ “ยอมให้” คือ เป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ในข้อที่ผิดพลั้งล่วงเกินระหว่างที่จำพรรษาอยู่ด้วยกันในวันออกพรรษานี้กิจที่ชาวบ้านมักจะกระทำก็คือ การบำเพ็ญกุศล เช่น ทำบุญตักบาตร จัดดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาพระที่วัด และฟังพระธรรมเทศนา ของที่ชาวพุทธนิยมนำไปใส่บาตรในวันนี้ก็คือ ข้าวต้ม มัดไต้ และข้าวต้มลูกโยน และการร่วมกุศลกรรมการ “ตักบาตรเทโว” คำว่า “เทโว” ย่อมาจาก”เทโวโรหน” แปลว่าการเสด็จจากเทวโลกการตักบาตรเทโว จึงเป็นการระลึกถึงวันที่ พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรด พระพุทธมารดาในเทวโลกประเพณีการทำบุญกุศลเนื่องในวันออกพรรษานี้ ทุกวัดในประเทศไทยก็มีพิธีเหมือนกันหมด จะผิดกันก็เพียงแต่สถานที่ที่สมมติว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท่านั้น กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา มีดังนี้
1. ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
2. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
3. ร่วมกุศลธรรม “ตักบาตรเทโว”
4. ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการและ ประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
4. ตามสถานที่ราชการ สถานที่ศึกษาและที่วัด ควรจัดให้มีนิทรรศการ การบรรยาย หรือ บรรยายธรรม เกี่ยวกับวันออกพรรษาฯลฯ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก เวียนเทียนออนไลน์ – Wiantianonline

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องใน วันมาฆบูชา

เวียนเทียนออนไลน์ วันวิสาขบูชา เชิญชวนทุกท่าน เวียนเทียนออนไลน์ ที่บ้าน เนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมขั้นตอนการเวียนเทียนออนไลน์

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/