ลิงก์แบบประเมิน การรับชมแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 4 เมษายน 2565

2074

 

Advertisement

ลิงก์แบบประเมิน การรับชมแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 4 เมษายน 2565

พบกับดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ว่าจะมีรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนอย่างไร พร้อมตอบประเด็นคำถามในเรื่องที่ทุกท่านสงสัย ในโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงทะเบียน https://bit.ly/3tRTxLz
ดาวน์โหลดเอกสาร https://bit.ly/323i5qG

ลิงก์รับชมคลิกที่นี่>> แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 เม.ย 2565

ลิงก์ทำแบบประเมิน การรับชมแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิกที่นี่>> เปิดให้ทำเวลา 15.00 น. – 18.00 น.

แบบประเมินความพึงพอใจ Link 1 : https://bit.ly/3NJSqXm
แบบประเมินความพึงพอใจ Link 2 : https://bit.ly/3J3cVe3
แบบประเมินความพึงพอใจ Link 3 : https://bit.ly/3K0hNSx

ลิงก์ทำแบบประเมิน การรับชมแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 4 เมษายน 2565

>>ศูนย์พัฒนาเด็ก
4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 -15.30 น.
เข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนได้ที่>> https://docs.google.com/forms/

Advertisement

ลิงก์รับชมคลิกที่นี่>> แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 เม.ย 2565

ลิงก์ทำแบบประเมิน การรับชมแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิกที่นี่>> เปิดให้ทำเวลา 15.00 น. – 18.00 น.

* การลงทะเบียนตอบรับนี้คือการเข้าร่วมรับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกฯ เท่านั้น ไม่ใช่การลงชื่อเพื่อเข้ารับการประเมินค่ะ

ติดต่อสอบถามได้ที่ email : [email protected]

ขอบคุณเนื้อหาจาก สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ขอเชิญรับชม แนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ชมสดพร้อมกันที่ LIVE Facebook 4 – 5 เมษายน 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/