ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ปฐมวัย อนุบาล วันที่ 18 พ.ค. 2563 คลิกที่นี่

6792
ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ปฐมวัย อนุบาล วันที่ 18 พ.ค. 2563 คลิกที่นี่
ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ปฐมวัย อนุบาล วันที่ 18 พ.ค. 2563 คลิกที่นี่


ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ปฐมวัย อนุบาล วันที่ 18 พ.ค. 2563 คลิกที่นี่
ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ปฐมวัย อนุบาล1 วันที่ 18 พ.ค. 2563 

หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศ (1) 18 พ.ค. 63
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมเล่นตามมุม

เข้าเรียนอนุบาล1 วันที่ 18 พ.ค. 2563  คลิกที่นี่

ดูตารางออกอากาศDLTV ระดับชั้น อนุบาล 1 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/11925

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ปฐมวัย อนุบาล2 วันที่ 18 พ.ค. 2563 

หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ (1) 18 พ.ค. 63
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมเล่นตามมุม

เข้าเรียนอนุบาล2 วันที่ 18 พ.ค. 2563  คลิกที่นี่

ตารางออกอากาศDLTVระดับชั้น อนุบาล 2 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/11925

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ปฐมวัย อนุบาล3 วันที่ 18 พ.ค. 2563 

หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ (1) 18 พ.ค. 63
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมเล่นตามมุม

เข้าเรียนอนุบาล3 วันที่ 18 พ.ค. 2563  คลิกที่นี่

ตารางออกอากาศDLTVระดับชั้น อนุบาล 3 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/11925 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV เป็นอย่างสูงนะคะ และหวังว่าบทความ ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ปฐมวัย อนุบาล วันที่ 18 พ.ค. 2563 คลิกที่นี่จะเป็นประโยชน์กับคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงก์ เข้าเรียนDLTV ปฐมวัย อ.1-อ.3 ใบงาน เกม บทเรียนDLTV สื่อการสอน DLTV แยกตามวันที่ หน่วยการเรียนรู้ อ่านที่นี่ 

โปรดส่งต่อให้ผู้ปกครอง! ลิงก์บทเรียน DLTV ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ่านที่นี่
ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาอ่านที่นี่
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านที่นี่
วิธีดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV และสิ่งที่ต้องเตรียม ทุกระดับชั้นอ่านที่นี่
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยแอพ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้านอ่านที่นี่

3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้านอ่านที่นี่
เปิด 15 ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ชั้น อนุบาล1 – ม.6อ่านที่นี่
ดาวน์โหลด! สื่อการเรียนการสอน eDLTV E-learning ปฐมวัย,ประถม,มัธยม,อาชีวะ ครบทุกชั้นอ่านที่นี่