ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 21 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง ที่เรียนในเว็บ DLTV

5204
ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 21 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง ที่เรียนในเว็บ DLTV
ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 21 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง ที่เรียนในเว็บ DLTV


ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 21 พ.ค. 2563

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 DLTV ป.1 วันที่ 21 พ.ค. 2563

ภาษาไทย 1 รายการ เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ (2) 21 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบสื่อการสอน) คลิกที่นี่
ภาษาอังกฤษ 1 รายการ เรื่อง Nice to meet you (2) 21 พ.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน) คลิกที่นี่
คณิตศาสตร์ 1 รายการ เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลข ฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 3 และ 4 21 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน) คลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์ 1 (วิทยาการคำนวณ)รายการ เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่าง (1) 21 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)คลิกที่นี่

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 DLTV ป.2 วันที่ 21 พ.ค. 2563

คณิตศาสตร์ 2
รายการ การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 (โดยการนับทีละ 10) 21 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)คลิกที่นี่
ภาษาไทย 2
รายการ สวัสดีเพื่อนใหม่ (2) 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน)คลิกที่นี่
ภาษาอังกฤษ 2 รายการ Hello, How Are You? (2) 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน) คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
รายการ ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายใน (1) 21 พ.ค. 63 คลิกที่นี่

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 DLTV ป.3 วันที่ 21 พ.ค. 2563
วิทยาศาสตร์ 3 รายการ ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (1) 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน) คลิกที่นี่
คณิตศาสตร์ 3
รายการ หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 21 พ.ค. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด) คลิกที่นี่
ภาษาไทย 3
รายการ สวัสดีเพื่อนใหม่ (2) 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน) คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) 
รายการ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน)คลิกที่นี่


ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 DLTV ป.4 วันที่ 21พ.ค. 2563

ภาษาไทย4 
รายการ อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (2) วันที่ 22 พ.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้)คลิกที่นี่
คณิตศาสตร์ 4 รายการ หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย วันที่ 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน) คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
รายการ ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเลือกสินค้าและบริการ 1 วันที่ 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน)คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)รายการ วิธีใช้อุปกรณ์สร้างสรรค์ทัศนศิลป์ วันที่ 21 พ.ค. 63 คลิกที่นี่


ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 DLTV ป.5 วันที่ 21 พ.ค. 2563
คณิตศาสตร์5 รายการ การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 21 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
คลิกที่นี่
ภาษาไทย 5 รายการ อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (1) 21 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน) คลิกที่นี่
ภาษาอังกฤษ 5 รายการ Hello! My Name Is Mary 21 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน) คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) รายการ ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเลือกซื้อสินค้าและบริการปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 21 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน) คลิกที่นี่

 

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 DLTV ป.6 วันที่ 21 พ.ค. 2563
ภาษาไทย 6 รายการ อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (1) 21 พ.ค. 2563 คลิกที่นี่
คณิตศาสตร์ 6 รายการ การนำค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหลักต่าง ๆ ไปใช้ 21 พ.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด) คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) รายการ ประโยชน์ของผู้ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 21 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน) คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักกอท.คอมพิวเตอร์)
รายการ แหล่งข้อมูลใกล้ตัว (1) 21 พ.ค. 2563 (มีแบบทดสอบก่อนเรียนประกอบการสอน)คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอมขอขอบคุณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV เป็นอย่างสูงนะคะ และหวังว่าบทความ ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 21 พ.ค. 2563 คลิกที่นี่ ที่ครูอัพเดตดอทคอมได้นำมารวบรวมไว้ เพื่อให้สะดวกในการเข้าเรียน จะเป็นประโยชน์กับคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563อ่านที่นี่

รวมลิงก์ เข้าเรียนDLTV ปฐมวัย อ.1-อ.3 ใบงาน เกม บทเรียนDLTV สื่อการสอน DLTV แยกตามวันที่ หน่วยการเรียนรู้ อ่านที่นี่ 

โปรดส่งต่อให้ผู้ปกครอง! ลิงก์บทเรียน DLTV ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ่านที่นี่
ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาอ่านที่นี่
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านที่นี่
วิธีดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV และสิ่งที่ต้องเตรียม ทุกระดับชั้นอ่านที่นี่
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยแอพ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้านอ่านที่นี่

3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้านอ่านที่นี่
เปิด 15 ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ชั้น อนุบาล1 – ม.6อ่านที่นี่
ดาวน์โหลด! สื่อการเรียนการสอน eDLTV E-learning ปฐมวัย,ประถม,มัธยม,อาชีวะ ครบทุกชั้นอ่านที่นี่