ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 18 พ.ค. 2563

12657
ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 18 พ.ค. 2563 คลิกที่นี่
ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 18 พ.ค. 2563 คลิกที่นี่


ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 18 พ.ค. 2563

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 DLTV ป.1 วันที่ 18 พ.ค. 2563

ภาษาอังกฤษ 1
เรื่อง Hello, How are you? 18 พ.ค. 63 คลิกเข้าเรียนที่นี่
ภาษาไทย 1
เรื่อง ฉันรักโรงเรียน (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอประกอบการสอน)คลิกเข้าเรียนที่นี่
คณิตศาสตร์๑ 
เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน) คลิกเข้าเรียนที่นี่คลิกเข้าเรียนที่นี่

กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
เรื่อง เรียนรู้วันเวลา (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน) คลิกเข้าเรียนที่นี่ 
กลุ่มบูรณาการ  (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
เรื่อง รักตัวเราเท่าฟ้า 18 พ.ค. 63 คลิกเข้าเรียนที่นี่

 

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 DLTV ป.2 วันที่ 18 พ.ค. 2563
วิทยาศาสตร์ 2
รายการ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน) คลิกเข้าเรียนที่นี่
คณิตศาสตร์ 2
การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ1 และนับทีละ10) 18 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)คลิกเข้าเรียนที่นี่
ภาษาไทย 2
รายการ โรงเรียนของเรา (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ) คลิกเข้าเรียนที่นี่
ภาษาอังกฤษ 2
รายการ Hello, How Are You? (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน) คลิกเข้าเรียนที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
รายการ เรียนรู้วันเวลา (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)คลิกเข้าเรียนที่นี่


ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 DLTV ป.3 วันที่ 18 พ.ค. 2563
คณิตศาสตร์ 3
รายการ การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 18 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด ) คลิกเข้าเรียนที่นี่
ภาษาไทย 3
รายการ โรงเรียนของเรา (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน) คลิกเข้าเรียนที่นี่
ภาษาอังกฤษ 3
รายการ Hello, How Are You? คลิกเข้าเรียนที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)
รายการ บ้านน่าอยู่(บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว) 18 พ.ค. 62 คลิกเข้าเรียนที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
รายการ ความหมายของทรัพยากรและประเภทของทรัพยากร 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน) คลิกเข้าเรียนที่นี่


ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 DLTV ป.4 วันที่ 18 พ.ค. 2563
ภาษาไทย 4
รายการ คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (1) วันที่ 18 พ.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอ)คลิกเข้าเรียนที่นี่
ภาษาอังกฤษ
รายการ All About Me Hello! My Name is Mary วันที่ 18 พ.ค. 2563 (มีใบงาน)คลิกเข้าเรียนที่นี่
วิทยาศาสตร์ 4
รายการ การจำแนกสิ่งมีชีวิต (1) วันที่ 18 พ.ค. 2563 (มีใบงาน)คลิกเข้าเรียนที่นี่
กลุ่มบูรณาการแกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา
รายการ พัฒนาการของมนุษย์(1) (18 พ.ค. 63)คลิกเข้าเรียนที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
รายการ การผลิตสินค้าและบริการ 1 วันที่ 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน)คลิกเข้าเรียนที่นี่


ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 DLTV ป.5 วันที่ 18 พ.ค. 2563
คณิตศาสตร์ 5
การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน 18 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
คลิกเข้าเรียนที่นี่

วิทยาศาสตร์ 5
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) 18 พ.ค.2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)คลิกเข้าเรียนที่นี่

ภาษาไทย ๕
คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (1) 18 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)คลิกเข้าเรียนที่นี่

กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
รายการ การผลิตสินค้าและบริการสินค้าและบริการ 18 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)คลิกเข้าเรียนที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)
รายการ บ้านงามตา – มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น 18 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
คลิกเข้าเรียนที่นี่


ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 DLTV ป.6 วันที่ 18 พ.ค. 2563  

คณิตศาสตร์ 6
รายการ การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น 18 พ.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)
คลิกเข้าเรียนที่นี่
ภาษาไทย 6
คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (1) 18 พ.ค. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน) คลิกเข้าเรียนที่นี่

ภาษาอังกฤษ 6
Hello! My Name Is Mary 18 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน) คลิกเข้าเรียนที่นี่

กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (1) 18 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน) คลิกเข้าเรียนที่นี่
กลุ่มบูรณาการแกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา  ระบบสืบพันธุ์ (1) 18 พ.ค. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
คลิกเข้าเรียนที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอมขอขอบคุณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV เป็นอย่างสูงนะคะ และหวังว่าบทความ ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 18 พ.ค. 2563 คลิกที่นี่ จะเป็นประโยชน์กับคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563อ่านที่นี่

รวมลิงก์ เข้าเรียนDLTV ปฐมวัย อ.1-อ.3 ใบงาน เกม บทเรียนDLTV สื่อการสอน DLTV แยกตามวันที่ หน่วยการเรียนรู้ อ่านที่นี่ 

โปรดส่งต่อให้ผู้ปกครอง! ลิงก์บทเรียน DLTV ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ่านที่นี่
ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาอ่านที่นี่
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านที่นี่
วิธีดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV และสิ่งที่ต้องเตรียม ทุกระดับชั้นอ่านที่นี่
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยแอพ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้านอ่านที่นี่

3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้านอ่านที่นี่
เปิด 15 ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ชั้น อนุบาล1 – ม.6อ่านที่นี่
ดาวน์โหลด! สื่อการเรียนการสอน eDLTV E-learning ปฐมวัย,ประถม,มัธยม,อาชีวะ ครบทุกชั้นอ่านที่นี่