ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ มัธยม ม.1-ม.3 วันที่ 18 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง

4987
ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ มัธยม ม.1-ม.3 วันที่ 18 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง
ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ มัธยม ม.1-ม.3 วันที่ 18 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ มัธยม ม.1-ม.3 วันที่ 18 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ มัธยม ม.1 วันที่ 18 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง
ภาษาไทย รายการ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 18 พ.ค. 2563 (มีใบงาน) คลิกที่นี่
คณิตศาสตร์ รายการ ความหมายของจำนวนเต็ม 18 พ.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบทดสอบก่อนเรียน)คลิกที่นี่
ภาษาอังกฤษ รายการ How’s it going? (18 พ.ค. 2563) (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวิดีโอ) คลิกที่นี่

ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ของเวลากับประวัติศาสตร์ 18 พ.ค. 2563 (มีใบความรู้และใบกิจกรรม) คลิกที่นี่

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ มัธยม ม.2 วันที่ 18 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง
คณิตศาสตร์รายการ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส วันที่ 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน)คลิกที่นี่
ภาษาอังกฤษรายการ Things to do every day 18 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบสื่อการเรียนการสอน)คลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์ รายการ สารละลาย(1) วันที่ 18 พ.ค. 63 (มีใบกิจกรรม) คลิกที่นี่

ทัศนศิลป์รายการ ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ วันที่ 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน) คลิกที่นี่


ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ มัธยม ม.3 วันที่ 18 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง
สังคมศึกษา ฯ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย วันที่ 18 พ.ค.62 (มีใบงาน) คลิกที่นี่
ภาษาไทย การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน, ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน) คลิกที่นี่
คณิตศาสตร์ รายการ ปริซึมและทรงกระบอก 18 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน) คลิกที่นี่
การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายการ การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต 18 พ.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน) คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV เป็นอย่างสูงนะคะ และหวังว่าบทความ ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ มัธยม ม.1-ม.3 วันที่ 18 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่องจะเป็นประโยชน์กับคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงก์ เข้าเรียนDLTV ปฐมวัย อ.1-อ.3 ใบงาน เกม บทเรียนDLTV สื่อการสอน DLTV แยกตามวันที่ หน่วยการเรียนรู้ อ่านที่นี่ 

โปรดส่งต่อให้ผู้ปกครอง! ลิงก์บทเรียน DLTV ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ่านที่นี่
ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาอ่านที่นี่
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านที่นี่
วิธีดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV และสิ่งที่ต้องเตรียม ทุกระดับชั้นอ่านที่นี่
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยแอพ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้านอ่านที่นี่

3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้านอ่านที่นี่
เปิด 15 ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ชั้น อนุบาล1 – ม.6อ่านที่นี่
ดาวน์โหลด! สื่อการเรียนการสอน eDLTV E-learning ปฐมวัย,ประถม,มัธยม,อาชีวะ ครบทุกชั้นอ่านที่นี่