ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 19 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง ที่เรียนในเว็บ DLTV

5908
ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 19 พ.ค. 2563
ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 19 พ.ค. 2563


ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 19 พ.ค. 2563

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 DLTV ป.1 วันที่ 19 พ.ค. 2563

คณิตศาสตร์ 1
เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (2) 19 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)คลิกที่นี่

ภาษาไทย 1
เรื่อง ฉันรักโรงเรียน (2) 19 พ.ค. 63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน) คลิกที่นี่

วิทยาศาสตร์ 1
เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 19 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่่อวีดิโอประกอบการสอน) คลิกที่นี่

กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) 1
เรื่อง สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (1) 19 พ.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)คลิกที่นี่

เพิ่มเพื่อน

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 DLTV ป.2 วันที่ 19 พ.ค. 2563

คณิตศาสตร์ 2
การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 2) 19 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด) คลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์ 2
การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น (1) 19 พ.ค. 63(มีใบงาน) คลิกที่นี่
ภาษาไทย 2
โรงเรียนของเรา (2) 19 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ) คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.)
เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ 19 พ.ค.63 (มีใบงาน) คลิกที่นี่

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 DLTV ป.3 วันที่ 19 พ.ค. 2563

ภาษาไทย 3
รายการ โรงเรียนของเรา (2) 19 พ.ค. 63 (มีใบงาน) คลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์ 3
รายการ ครอบครัวสัตว์ 19 พ.ค. 63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน) คลิกที่นี่
คณิตศาสตร์3
รายการ การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 10,000 19 พ.ค. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด ) คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
รายการ การบอกและการอ่าน วัน เดือน ปี 19 พ.ค. 63 (มีใบงาน)คลิกที่นี่


ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 DLTV ป.4 วันที่ 19พ.ค. 2563
คณิตศาสตร์4
รายการ การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000 วันที่ 19 พ.ค. 63 (มีใบงาน) คลิกที่นี่
ภาษาไทย4
รายการ คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (2) วันที่ 19 พ.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้) คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักกอท.)
รายการ มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น (19 พ.ค 63)คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา ฯ)
รายการ การผลิตสินค้าและบริการ 2 วันที่ 19 พ.ค. 63 (มีใบงาน)คลิกที่นี่


ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 DLTV ป.5 วันที่ 19 พ.ค. 2563
วิทยาการคำนวณ
รายการ การค้นหาข้อมูล (1) 19 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน) คลิกที่นี่
คณิตศาสตร์5
รายการ การเปรียบเทียบเศษส่วน 19 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน) คลิกที่นี่
ภาษาไทย 5
รายการ คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (2) 19 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน) คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา)
รายการ การผลิตสินค้าและบริการ 19 พ.ค.2563 คลิกที่นี่


ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 DLTV ป.6 วันที่ 19 พ.ค. 2563  

ภาษาไทย 6
รายการ คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (2) 19 พ.ค. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)คลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์ 6
รายการ การเจริญเติบโตของมนุษย์แต่ละวัย 19 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน) คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา)
รายการ การผลิตสินค้าและการบริการ 19 พ.ค. 2563 คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก ศิลปะ)
รายการ องค์ประกอบศิลป์ 19 พ.ค. 2563 คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอมขอขอบคุณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV เป็นอย่างสูงนะคะ และหวังว่าบทความ ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 19 พ.ค. 2563 คลิกที่นี่ ที่ครูอัพเดตดอทคอมได้นำมารวบรวมไว้ เพื่อให้สะดวกในการเข้าเรียน จะเป็นประโยชน์กับคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563อ่านที่นี่

รวมลิงก์ เข้าเรียนDLTV ปฐมวัย อ.1-อ.3 ใบงาน เกม บทเรียนDLTV สื่อการสอน DLTV แยกตามวันที่ หน่วยการเรียนรู้ อ่านที่นี่ 

โปรดส่งต่อให้ผู้ปกครอง! ลิงก์บทเรียน DLTV ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ่านที่นี่
ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาอ่านที่นี่
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านที่นี่
วิธีดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV และสิ่งที่ต้องเตรียม ทุกระดับชั้นอ่านที่นี่
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยแอพ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้านอ่านที่นี่

3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้านอ่านที่นี่
เปิด 15 ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ชั้น อนุบาล1 – ม.6อ่านที่นี่
ดาวน์โหลด! สื่อการเรียนการสอน eDLTV E-learning ปฐมวัย,ประถม,มัธยม,อาชีวะ ครบทุกชั้นอ่านที่นี่