ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ มัธยม ม.1-ม.3 วันที่ 19 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง

4837
ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ มัธยม ม.1-ม.3 วันที่ 19 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง
ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ มัธยม ม.1-ม.3 วันที่ 19 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง


ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ มัธยม ม.1-ม.3 วันที่ 19 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง จาก DLTV

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ มัธยม ม.1 วันที่ 19 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง จาก DLTV
สังคมศึกษา ฯ
รายการ การปฐมนิเทศและการสังคายนา 19 พ.ค. 2563 คลิกที่นี่
ภาษาไทย
รายการ บทอาขยาน 19 พ.ค. 2563 (มีใบความรู้และบทอาขยาน) คลิกที่นี่
คณิตศาสตร์
รายการ การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม 19 พ.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้) คลิกที่นี่
เทคโนโลยี
รายการ เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (1) 19 พ.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวิดีโอ)คลิกที่นี่
รายการ เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (2) 19 พ.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวิดีโอ) คลิกที่นี่

 

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ มัธยม ม.2 วันที่ 19 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง จาก DLTV
ภาษาอังกฤษ
รายการ Telling the time in American English & British English 19 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน) คลิกที่นี่
คณิตศาสตร์
รายการ สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (1) วันที่ 19 พ.ค. 63 (มีใบงาน) คลิกที่นี่
สังคมศึกษา
รายการ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาและประเทศลาว 19 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน) คลิกที่นี่
ดนตรี
รายการ องค์ประกอบของดนตรี ในสังคมและวัฒนธรรม 19 พ.ค.63 (มีเสียงวีดิโอประกอบสื่อการสอน)คลิกที่นี่

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ มัธยม ม.3 วันที่ 19 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง จาก DLTV
คณิตศาสตร์
รายการ พีระมิด กรวย และทรงกลม 19 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน) คลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์
รายการ การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ (1) 19 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)คลิกที่นี่
รายการ การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ (2) 19 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน) คลิกที่นี่
สุขศึกษา
รายการ การปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา ข้อตกลงทางการเรียน 19 พ.ค. 63 (มีใบความรู้, แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนพร้อมเฉลยประกอบการสอน) คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV เป็นอย่างสูงนะคะ และหวังว่าบทความ ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ มัธยม ม.1-ม.3 วันที่ 19 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่องจะเป็นประโยชน์กับคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงก์ เข้าเรียนDLTV ปฐมวัย อ.1-อ.3 ใบงาน เกม บทเรียนDLTV สื่อการสอน DLTV แยกตามวันที่ หน่วยการเรียนรู้ อ่านที่นี่ 

โปรดส่งต่อให้ผู้ปกครอง! ลิงก์บทเรียน DLTV ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ่านที่นี่
ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาอ่านที่นี่
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านที่นี่
วิธีดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV และสิ่งที่ต้องเตรียม ทุกระดับชั้นอ่านที่นี่
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยแอพ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้านอ่านที่นี่

3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้านอ่านที่นี่
เปิด 15 ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ชั้น อนุบาล1 – ม.6อ่านที่นี่
ดาวน์โหลด! สื่อการเรียนการสอน eDLTV E-learning ปฐมวัย,ประถม,มัธยม,อาชีวะ ครบทุกชั้นอ่านที่นี่

 

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/