ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 20 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง ที่เรียนในเว็บ DLTV

3906
ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 20 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง ที่เรียนในเว็บ DLTV
ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 20 พ.ค. 2563 แยกตามวิชา ตามเรื่อง ที่เรียนในเว็บ DLTV

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 20 พ.ค. 2563

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 DLTV ป.1 วันที่ 20 พ.ค. 2563

ภาษาไทย 1
รายการ เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ (1) 20 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบสื่อการสอน) คลิกที่นี่
คณิตศาสตร์ 1
รายการ เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 1 และ 2 20 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)คลิกที่นี่
ภาษาอังกฤษ 1 รายการ เรื่อง Nice to meet you (1) 20 พ.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) 1
รายการ เรื่อง สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (2) 20 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)คลิกที่นี่

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 DLTV ป.2 วันที่ 20 พ.ค. 2563

คณิตศาสตร์ 2
รายการ การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ 5) 20 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)คลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์ 2
รายการ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (2) 20 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)คลิกที่นี่
ภาษาไทย 2
รายการ สวัสดีเพื่อนใหม่ (1) 20 พ.ค. 63 (มีใบงาน) คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) 2
รายการ ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (1) 20 พ.ค. 63 (มีใบงาน)คลิกที่นี่

ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 DLTV ป.3 วันที่ 20 พ.ค. 2563
ภาษาอังกฤษ 3 รายการ Nice to Meet You 20 พ.ค. 63 (มีใบงาน) คลิกที่นี่
ภาษาไทย 3 รายการ สวัสดีเพื่อนใหม่ (1) 20 พ.ค. 63 (มีใบงาน) คลิกที่นี่
คณิตศาสตร์3 
รายการ การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 20 พ.ค. 63 (มีใบงานและแบบฝึกหัด ) คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)รายการ เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 20 พ.ค. 63คลิกที่นี่


ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 DLTV ป.4 วันที่ 20พ.ค. 2563

ภาษาไทย4 
รายการ อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (1) วันที่ 20พ.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้) คลิกที่นี่
วิทยาศาสตร์ 4รายการ การจำแนกสิ่งมีชีวิต (2) วันที่ 20 พ.ค. 2563 (มีใบงาน)คลิกที่นี่
คณิตศาสตร์ 4
รายการ การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 10,000,000 วันที่ 20 พ.ค. 63 (มีใบงาน)คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา ฯ)
รายการ การผลิตสินค้าและบริการ 3 วันที่ 20 พ.ค. 63คลิกที่นี่


ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 DLTV ป.5 วันที่ 20 พ.ค. 2563
วิทยาศาสตร์ 5 รายการ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2) 20 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน) คลิกที่นี่
คณิตศาสตร์5 รายการ การเปรียบเทียบจำนวนคละ 20 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา)รายการ ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ (การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า) 20 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)รายการ ระบบย่อยอาหาร (1) 20 พ.ค.2563 (มีวิดีโอประกอบการสอน)คลิกที่นี่


ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 DLTV ป.6 วันที่ 20 พ.ค. 2563  

ภาษาอังกฤษ 6 รายการ Interesting Activities 20 พ.ค. 2563 คลิกที่นี่
คณิตศาสตร์ 6 รายการ การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนและเต็มล้าน 20 พ.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)รายการ มารยาทในการทำงานครอบครัวและผู้อื่น 20 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)คลิกที่นี่
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก สังคมศึกษาฯ)รายการ บทบาทผู้ผลิต 20 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอมขอขอบคุณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV เป็นอย่างสูงนะคะ และหวังว่าบทความ ลิงก์ เข้าเรียน ตามตารางเรียน DLTV ระดับ ประถม ป.1-ป.6 วันที่ 20 พ.ค. 2563 คลิกที่นี่ ที่ครูอัพเดตดอทคอมได้นำมารวบรวมไว้ เพื่อให้สะดวกในการเข้าเรียน จะเป็นประโยชน์กับคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563อ่านที่นี่

รวมลิงก์ เข้าเรียนDLTV ปฐมวัย อ.1-อ.3 ใบงาน เกม บทเรียนDLTV สื่อการสอน DLTV แยกตามวันที่ หน่วยการเรียนรู้ อ่านที่นี่ 

โปรดส่งต่อให้ผู้ปกครอง! ลิงก์บทเรียน DLTV ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ่านที่นี่
ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาอ่านที่นี่
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านที่นี่
วิธีดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV และสิ่งที่ต้องเตรียม ทุกระดับชั้นอ่านที่นี่
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด้วยแอพ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้านอ่านที่นี่

3 ช่องทางการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 18 พค.-23 มิย. เริ่มเรียนรู้อยู่ที่บ้านอ่านที่นี่
เปิด 15 ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ชั้น อนุบาล1 – ม.6อ่านที่นี่
ดาวน์โหลด! สื่อการเรียนการสอน eDLTV E-learning ปฐมวัย,ประถม,มัธยม,อาชีวะ ครบทุกชั้นอ่านที่นี่