ลุ้นแนวทางแก้หนี้ครู “เลิกทำประกันเงินกู้-ลดดอกเงินฝากและกู้”

2271

ลุ้นแนวทางแก้หนี้ครู “เลิกทำประกันเงินกู้-ลดดอกเงินฝากและกู้

ลุ้นแนวทางแก้หนี้ครู “เลิกทำประกันเงินกู้-ลดดอกเงินฝากและกู้”
ลุ้นแนวทางแก้หนี้ครู “เลิกทำประกันเงินกู้-ลดดอกเงินฝากและกู้”

ลุ้นแนวทางแก้หนี้ครู “เลิกทำประกันเงินกู้-ลดดอกเงินฝากและกู้”

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ ในฐานประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมาตรการแก้ปัญหาหนี้ครูที่มี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ.เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้ครู เริ่มตั้งแต่การลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก การลดยอดหนี้ด้วยหุ้นสหกรณ์ หรือการนำเงินสะสมในอนาคตจากจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือเงินโครงการสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ไปลดยอดหนี้เงินต้น

นอกจากนี้ยังมีมาตรการงดการจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ รวมถึงการยกเว้นการทำประกันเงินกู้ เนื่องจากผู้กู้ส่วนใหญ่จะมีหุ้นอยู่กับสหรกรณ์ออมทรัพย์ครูอยู่แล้ว หรือแม้แต่การมีเงินจากกองทุนสะสมต่าง ๆ ที่เป็นเงินในอนาคต สามารถนำมาค้ำประกันได้จึงไม่จำเป็นให้ผู้กู้ต้องไปทำประกันเงินกู้ ที่กลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก ซึ่งจะมีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู (สกสค.) ในการแก้ไขประเด็นนี้ด้วย

ที่ปรึกษารมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการควบคุมการกู้เงินของครู เนื่องจากปัจจุบันพบครูมีหนี้จำนวนมาก และไม่มีการควบคุมการปล่อยกู้ให้แก่ครูอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันการเงิน ซึ่งครูที่จะกู้เงินจะต้องมีเงินเดือนเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 30% สำหรับกรณีการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 19 แห่งให้นำร่องแก้หนี้ครูนั้น ขณะนี้มอบหมายให้สกรณ์กลุ่มดังกล่าวไปเขียนแผนเสนอแนวทางมาว่าในมาตรการต่างๆที่ศธ.กำหนดจะเลือกดำเนินการมาตรการไหนได้บ้าง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ทันที

“การประชุมในครั้งนี้ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร สกสค. ไปทำการบ้านกลับมาว่าในมาตรการต่างๆจะดำเนินการสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหน เพราะรมว.ศึกษาธิการ ได้ย้ำให้ทำมาตรการให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ซึ่งมาตรการไหนที่ทำได้ให้นำร่องทำไปก่อน เช่น มาตรการลดดอกเบี้ย เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาหนี้ครูเราจะแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายตามระดับวิกฤตของหนี้ครู” นายสุทธิชัย กล่าว.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ลุ้นแนวทางแก้หนี้ครู “เลิกทำประกันเงินกู้-ลดดอกเงินฝากและกู้” จาก At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู