Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

วอน เสมา1 หนุนงบฯผลิตพัฒนาครู

Advertisement

0

“สุรวาท” น้อยใจรัฐเมินสายสังคมศาสตร์ ชี้กว่า 10
ปีที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนเรื่องการผลิต และพัฒนาครูน้อยมาก
วอน”ดาว์พงษ์”ให้ความสำคัญด้วย

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (27 ส.ค.) ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (มรม.)
และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิต
และการเรียนการสอนในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น
ทำให้สาขาทางด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร เช่น
งบประมาณสำหรับการวิจัยด้านการผลิตและพัฒนาครู ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
เป็นต้น ดังนั้นเมื่อมีการปรับคณะรัฐมนตรีโดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
มาเป็น รมว.ศึกษาธิการ ก็อยากให้ช่วยสนับสนุนเรื่องดังกล่าวให้มากขึ้น
รวมถึงขอให้สนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนามหาวิทยาลัย
กลุ่มใหม่ อย่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้วย
เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคมและท้องถิ่นอย่างแท้จริง

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

Advertisement

“การผลิตและพัฒนาครูถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
แต่ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมากลับได้รับการสนับสนุนน้อยมาก
ซึ่งส่งผลให้กระบวนการผลิตครูไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร
ขณะเดียวกันคณาจารย์ก็ไม่ได้รับการพัฒนา ทั้งเรื่องการอบรม การวิจัย
หรือศึกษาต่อ ดังนั้นจึงอยากให้
รมว.ศึกษาธิการเข้ามาผลักดันและสนับสนุนให้เรื่องเหล่านี้เกิดเป็นรูปธรรม
มากขึ้น
นอกจากนี้อยากให้จัดสรรงบฯในส่วนของเงินเดือนอาจารย์ในสาขาที่มีความจำเป็น
มากขึ้น เพราะปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องเงินเดือนของอาจารย์
ทั้งที่มีคุณวุฒิและทำงานเหมือนกัน แต่กลับได้รับเงินเดือนไม่เท่ากัน”
ผศ.ดร.สุรวาท กล่าว. “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพฤหัสที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 14:35 น. 

You might also like