Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

วอน เสมา1 หนุนงบฯผลิตพัฒนาครู

Advertisement

“สุรวาท” น้อยใจรัฐเมินสายสังคมศาสตร์ ชี้กว่า 10
ปีที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนเรื่องการผลิต และพัฒนาครูน้อยมาก
วอน”ดาว์พงษ์”ให้ความสำคัญด้วย

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (27 ส.ค.) ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (มรม.)
และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิต
และการเรียนการสอนในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น
ทำให้สาขาทางด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร เช่น
งบประมาณสำหรับการวิจัยด้านการผลิตและพัฒนาครู ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
เป็นต้น ดังนั้นเมื่อมีการปรับคณะรัฐมนตรีโดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
มาเป็น รมว.ศึกษาธิการ ก็อยากให้ช่วยสนับสนุนเรื่องดังกล่าวให้มากขึ้น
รวมถึงขอให้สนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนามหาวิทยาลัย
กลุ่มใหม่ อย่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้วย
เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคมและท้องถิ่นอย่างแท้จริง

Advertisement

Advertisement

“การผลิตและพัฒนาครูถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
แต่ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมากลับได้รับการสนับสนุนน้อยมาก
ซึ่งส่งผลให้กระบวนการผลิตครูไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร
ขณะเดียวกันคณาจารย์ก็ไม่ได้รับการพัฒนา ทั้งเรื่องการอบรม การวิจัย
หรือศึกษาต่อ ดังนั้นจึงอยากให้
รมว.ศึกษาธิการเข้ามาผลักดันและสนับสนุนให้เรื่องเหล่านี้เกิดเป็นรูปธรรม
มากขึ้น
นอกจากนี้อยากให้จัดสรรงบฯในส่วนของเงินเดือนอาจารย์ในสาขาที่มีความจำเป็น
มากขึ้น เพราะปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องเงินเดือนของอาจารย์
ทั้งที่มีคุณวุฒิและทำงานเหมือนกัน แต่กลับได้รับเงินเดือนไม่เท่ากัน”
ผศ.ดร.สุรวาท กล่าว. “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพฤหัสที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 14:35 น. 

You might also like