วันครูหยุดไหม 16 มกราคม 2566 หยุดไหม วันหยุดเดือนมกราคม 2566 ตรวจสอบ วันหยุดราชการประจำเดือนมกราคม 2566 เช็คที่นี่

268

วันครูหยุดไหม 16 มกราคม 2566 หยุดไหม วันหยุดเดือนมกราคม 2566 ตรวจสอบ วันหยุดราชการประจำเดือนมกราคม 2566 เช็คที่นี่

วันครูหยุดไหม 16 มกราคม 2566 หยุดไหม วันหยุดเดือนมกราคม 2566 ตรวจสอบ วันหยุดราชการประจำเดือนมกราคม 2566 เช็คที่นี่ วันครู ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ. 2488 เพื่อเปิดโอกาสให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบพิธีระลึกถึงครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ถือเป็นครั้งที่ 67

วันครูหยุดไหม 16 มกราคม 2566 หยุดไหม วันหยุดเดือนมกราคม 2566 ตรวจสอบ วันหยุดราชการประจำเดือนมกราคม 2566 เช็คที่นี่
วันครูหยุดไหม16 มกราคม 2566 หยุดไหม วันหยุดเดือนมกราคม 2566 ตรวจสอบ วันหยุดราชการประจำเดือนมกราคม 2566 เช็คที่นี่

วันหยุดเดือนมกราคม 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร

วันหยุดเดือนมกราคม 2566 วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 วันขึ้นปีใหม่
วันหยุดเดือนมกราคม 2566 วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

วันสำคัญของเดือนมกราคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 วันนกแห่งชาติ
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 วันการบินแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 วันเด็ก และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 วันครู (วันครูหยุดไหม 16 มกราคม 2566 สำหรับวันครูโดยปกติแล้วไม่ใช่วันหยุดราชการ แต่ในวันครู ครูในโรงเรียนจะเข้าร่วมการจัดกิจกรรมกับส่วนราชการ ทำให้โรงเรียนทั้งรัฐและเอกชน อาจจะประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ)
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันโคนมแห่งชาติ
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 วันยุทธหัตถี, วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, วันกองทัพไทย และวันกองทัพบก
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 วันตรุษจีน

วันครูหยุดไหม 16 มกราคม 2566 หยุดไหม วันหยุดเดือนมกราคม 2566 ตรวจสอบ วันหยุดราชการประจำเดือนมกราคม 2566 เช็คที่นี่
วันครูหยุดไหม16 มกราคม 2566 หยุดไหม วันหยุดเดือนมกราคม 2566 ตรวจสอบ วันหยุดราชการประจำเดือนมกราคม 2566 เช็คที่นี่

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ฤกษ์แต่งงาน 2566 ฤกษ์ดีแต่งงาน 2023 รวมวันดีทั้ง 12 เดือน ฤกษ์แต่งงาน แห่ขันหมาก ฤกษ์ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์จดทะเบียนสมรส ปี 66

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 วันหยุด 2566 เช็กวันหยุดยาว เดือนกุมภาพันธ์ วันหยุดยาว 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดเอกชน วันพระ วันไหนบ้าง เช็กที่นี่