วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTกิจกรรมใน วันครู 2566 (16 มกราคม ) ประวัติและความสำคัญของ วันครูแห่งชาติ Teachers' Day

กิจกรรมใน วันครู 2566 (16 มกราคม ) ประวัติและความสำคัญของ วันครูแห่งชาติ Teachers’ Day

Advertisement

วันครู 2566 โดยปกติแล้วกิจกรรมวันครูจะจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี โดยขอนำเสนอประวัติและความสำคัญของ วันครูแห่งชาติ Teachers’ Day พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ที่ได้ให้ความหมายของคำว่า “ครู” ไว้ว่า [คฺรู] น. ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ โดยคำว่า “ครู” นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต ว่า “คุรุ” และภาษาบาลี “ครุ, คุรุ” ดังนั้นกล่าวคือ “ครู” ผู้ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนผู้เรียนให้เกิดความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ

วันครู 2566 16 มกราคม กิจกรรมวันครู ประวัติและความสำคัญของ วันครูแห่งชาติ Teachers' Day

ประวัติวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม
“วันครูแห่งชาติ” (ภาษาอังกฤษ: Teachers’ Day) ของประเทศไทยตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ซึ่งต่างจากวันครูโลก หรือ World Teachers’ Day ที่ตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม ในส่วนของประวัติวันครูนั้น วันครูแห่งชาติของไทยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า “คุรุสภา” เป็นนิติบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสถาบันวิชาชีพครู

ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี พ.ศ. 2499 จอมพล ป.พิบูล สงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศ โดยมีการเสนอว่า “ควรมีสักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะต่อครู” จากแนวคิดดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 ให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น “วันครู” โดยถือตามวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้แก่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488

สถานที่จัดงานวันครูครั้งแรกเกิดที่กรีฑาสถานแห่งชาติ ในจังหวัดพระนครและธนบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500

กิจกรรมในงานวันครูแห่งชาติ
การจัดงานวันครูได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตัวอย่างเช่น เมื่อปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คุรุสภาได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครูในรูปออนไลน์ และถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์แทนการจัดงานในสถานที่อย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดจำนวนเข้าร่วม พร้อมมอบรางวัลทางไปรษณีย์แทน ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

คําขวัญวันครู 2566 รวม คำขวัญวันครูแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู จาก นายกรัฐมนตรี วันครูครั้งที่ 67

วันครู 2566 16 มกราคม กิจกรรมวันครู ประวัติและความสำคัญของ วันครูแห่งชาติ Teachers' Day

Advertisement

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปกิจกรรมหลัก ๆ ในวันครูจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม

ตัวอย่างกิจกรรมวันครู

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครู
มอบรางวัลให้กับครูที่มีผลงานดีเด่น
จัดพิธีกรรมทางศาสนา
จัดพิธีคารวะครูผู้สอนและระลึกถึงพระคุณของครู
กิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู รวมถึงนักเรียน และผู้ปกครอง เช่น การแข่งขันกีฬา

อ้างอิงจาก   กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง กลอนวันครู 2566 วันครู2566 คําอวยพรวันครู 2566 

Advertisement

วันครู 2566 ประวัติวันครู 16 มกราคม ของทุกปี ความหมายของวันครู วันครูของประเทศไทย ประวัติความเป็นมาของวันครู

คําอวยพรวันครู 2566 การ์ดอวยพรวันครู กลอนวันครู และ คำขวัญวันครู ปี พ.ศ.2566 วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments