วันครู 64 วิถีใหม่ จัดงานผ่านระบบออนไลน์

1199
วันครู 64 วิถีใหม่ !!! จัดงานผ่านระบบออนไลน์
วันครู 64 วิถีใหม่ !!! จัดงานผ่านระบบออนไลน์

วันครู 64 วิถีใหม่ !!! จัดงานผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดการงานวันครู ประจำปี 2564 เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้น

เพิ่มเพื่อน

ดังนั้นที่ประชุมจึงมีข้อสรุปให้การจัดงานวันครูที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 ม.ค.2564 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานผ่านระบบออนไลน์แทน โดยงดการจัดกิจกรรมทั้งการนำเสนอนิทรรศการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ โดยคุรุสภาจะมีการนำรางวัลมอบจัดส่งทางไปรษณีย์แทน

ส่วนพิธีคารวะครูผู้สอนของนายกรัฐมนตรี และรมว.ศึกษาธิการนั้นจะเป็นการบันทึกเทปและนำเผยแพร่ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์คุรุสภา และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้กิจกรรมวันครูจะไม่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยกิจกรรมทั้งหมดจะถูกบันทึกเทปถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาหลักสูตรของสถาบันผลิตครู เพราะในอนาคตการผลิตครูจะต้องเชื่อมโยงกับการวางแผนการขาดครูของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่าความต้องการจำนวนครูที่แท้จริงควรมีจำนวนเท่าไหร่และมีความต้องการในสาขาวิชาใดบ้าง

ซึ่งตนจะนั่งเป็นประธานในการทำงานรวบรวมข้อมูลการผลิตครูด้วยตัวเองนอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การสรรหารองเลขาธิการคุรุสภาจำนวน 2 ตำแหน่ง โดยเป็นแนวทางที่ต้องปรับเปลี่ยน เพราะความเป็นจริงการทำงานของเลขาธิการคุรุสภาและรองเลขาธิการจะต้องมีระยะเวลาการทำงานเท่ากัน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและถูกต้องในการปฎิบัติงานร่วมกัน.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก At_HeaR