วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไร เช็ก วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เช็กที่นี่ 

297

วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไร เช็ก วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เช็กที่นี่ 

วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไร เช็ก วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เช็กที่นี่  วันนี้ทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม ได้รวบรวม วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มาให้ทุกท่านได้ติดตามค่ะ

advertisement

วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไร เช็ก วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เช็กที่นี่ 
วันวาเลนไทน์2566 ตรงกับวันอะไร เช็ก วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เช็กที่นี่

วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไรวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร 

วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไรไม่มีวันหยุดราชการในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไรวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์2566    4 – 5       หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไรวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์2566    11 – 12   หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไรวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์2566    18 – 19   หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไรวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์2566    25 – 26   หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

เรื่องราวที่น่าสนใจ วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 วันหยุด 2566 เช็กวันหยุดยาว เดือนกุมภาพันธ์ วันหยุดยาว 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดเอกชน วันพระ วันไหนบ้าง เช็กที่นี่ 

advertisement

วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไรวันสำคัญของเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไรวันนักประดิษฐ์ – 2 กุมภาพันธ์ 2566
– เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยน้ำ” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา”
วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไรวันเกษตรแห่งชาติ – 2 กุมภาพันธ์ 2566
วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไรวันทหารผ่านศึก – 3 กุมภาพันธ์ 2566
– วันจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล และได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา

วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไร เช็ก วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เช็กที่นี่ 
วันวาเลนไทน์2566 ตรงกับวันอะไร เช็ก วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เช็กที่นี่

วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไรวันมะเร็งโลก – 4 กุมภาพันธ์ 2566
เพื่อรณรงค์ให้คนทั่วโลกได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญ ในการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไรวันอาสารักษาดินแดน – 10 กุมภาพันธ์ 2566
วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไรวันวาเลนไทน์ – 14 กุมภาพันธ์ 2566
วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไรวันศิลปินแห่งชาติ – 24 กุมภาพันธ์ 2566
– วันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงเป็น พระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไรวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ – 25 กุมภาพันธ์ 2566
– วันที่ประเทศไทยมีการกระจายเสียงทางวิทยุเป็นครั้งแรก
วันวาเลนไทน์ 2566 ตรงกับวันอะไรวันสหกรณ์แห่งชาติ – 26 กุมภาพันธ์ 2566
– ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกคือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ณ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

advertisement

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม วันหยุดเดือนมีนาคม 2566 วันหยุด 2566 เช็กวันหยุดยาว เดือนมีนาคม วันหยุดยาว 2566 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดเอกชน วันพระ วันไหนบ้าง เช็กที่นี่