วันหยุด 2565 วันหยุดราชการ วันหยุดยาว วางแผนเที่ยวข้ามปี ปฏิทินวันหยุด 2565

4131

วันหยุด 2565 วันหยุดราชการ วันหยุดยาว วางแผนเที่ยวข้ามปี ปฏิทินวันหยุด 2565

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการ ประจำปี 2565 หรือ วันหยุด ปี 2565 และให้ความเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 เพิ่มเติมอีก จำนวน 4 วัน ดังนี้

 • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน (13-17 กรกฎาคม)
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (28-31 กรกฎาคม)
  วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (13-16 ตุลาคม)
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน (30-31 ธันวาคม และ 1-2 มกราคม 2566)
วันหยุด 2565 วันหยุดราชการ วันหยุดยาว
วันหยุด 2565 วันหยุดราชการ วันหยุดยาว

ทั้งนี้ เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เพื่อให้เราสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกเราจึ้งได้จัดทำข้อมูล วันหยุด 2565 วันหยุดราชการ วันหยุดยาว วางแผนเที่ยวข้ามปี ปฏิทินวันหยุด 2565 แยกเป็นรายเดือน ว่าในแต่ละเดือนนั้นมีวันหยุดอะไรบ้าง ดังนี้

วันหยุดราชการ เดือนมกราคม 2565

 • 1 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม่
 • 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

วันหยุดราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 • 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา

วันหยุดราชการ เดือนมีนาคม 2565

-ไม่มี

วันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2565

 • 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี)
 • 13-15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์

เรื่องราวน่าอ่าน : มติ ครม. ให้หยุดตามปกติ  ไม่เลื่อน 4 วันหยุด นักขัตฤกษ์

วันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม 2565

 • 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
 • 15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา
 • 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

วันหยุดราชการ เดือนมิถุนายน 2565

 • 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม 2565

 • 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
 • 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา
 • 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันหยุดราชการ เดือนสิงหาคม 2565

 • 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

วันหยุดราชการ เดือนกันยายน 2565

-ไม่มี

วันหยุดราชการ เดือนตุลาคม 2565

 • 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช
 • 24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

วันหยุดราชการ เดือนพฤศจิกายน 2565

วันหยุดราชการ เดือนธันวาคม 2565

 • 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ
 • 12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี

เรื่องราวน่าอ่าน : ว่าด้วยคำว่า “แซว”, “คะ”, “ค่ะ”, “นะคะ”

ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก : เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี