Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

“วิจิตร” ใจจดจ่อรอดูแผนปฏิรูปศึกษา

Advertisement

อดีต รมว.ศธ.ใจจดจ่อรอดูแผนปฏิรูปการศึกษาฉบับ
สปท.ย้ำถึงแผนดีแต่ไม่พัฒนาคนก็ล้มเหลว แนะนำปัญหาเก่าเป็นบทเรียน

เพิ่มเพื่อน


    วันนี้ (16พ.ค.) ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
ขณะนี้ตนกำลังรอดูว่าสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(สปท.)จะเสนอแผนปฏิรูปการศึกษาอย่างไร
ขณะนี้จึงไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์อะไรจนกว่าจะเห็นแผนการปฏิรูปการศึกษาที่
ชัดเจน
แต่จากการติดตามการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ที่ได้มีการปรับโครงสร้าง
การบริหารกระทรวงไปแล้วนั้น
ตนเห็นว่าไม่ได้เป็นการปฏิรูปการศึกษาที่ถาวรหรือเต็มรูปแบบ
แต่เป็นการทำไปเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างที่จำเป็นเท่านั้น
ส่วนจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ก็คงจะต้องรอดูผลก่อน
แต่ศธ.คงมั่นใจว่าทำไปแล้วจะสามารถแก้ปัญหาได้

Advertisement

Advertisement

    ศ.ดร.วิจิตร กล่าวต่อไปว่า การที่ประเทศจำเป็นต้องปฏิรูปการศึกษา
เนื่องจากคุณภาพการศึกษาตกต่ำ
ไม่สามารถพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้ตามทักษะการดำรงชีวิตในทศวรรษที่ 21
ไม่สนองความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
แต่ทั้งนี้ในการปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วพอ
หรือปฎิบัติแล้วเห็นผลก็หยุด
แต่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามผลตลอดเวลา
ที่สำคัญจะต้องพัฒนาคนด้วย โดยเฉพาะคนที่จะต้องนำการปฏิรูปไปสู่การปฎิบัติ
คือครูและบุคลากรทางการศึกษา
นอกจากนี้การปฏิรูปการศึกษาจะต้องทำทั้งระบบครบกระบวนการ
เพราะแม้ว่าการปฏิรูปการศึกษาคิดดีอย่างไร ทำแผนดี มีกฎหมายมารองรับ
แต่ถ้าไม่ได้ปฎิรูปคนที่จะนำการปฏิรูปไปสู่การปฎิบัติก็จะเป็นปัญหาอยู่ดี

    “การปฏิรูปการศึกษาเมื่อปี 2542 ทั้งระบบไม่ได้เป็นปัญหา เพราะคิดดี
มีเหตุผล แต่การพัฒนาครู ผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องที่จะมาปฎิบัติตามโครงสร้างใหม่ยังไม่ได้มีการพัฒนาอย่าง
เต็มที่ ไม่ทันการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลา จึงเกิดปัญหาขึ้น
ซึ่งผมมองว่าเป็นบทเรียนที่เราต้องไม่มองแค่แผนการปฏิรูปการศึกษาเท่านั้น
แต่ขอย้ำว่าต้องมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย” ศ.ดร.วิจิตร
กล่าว.“

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:22 น.

You might also like