เสมา 1 มอบการบ้าน “อัมพร”ยกเครื่องวิทยฐานะครู

4043
วิทยฐานะครู
วิทยฐานะครู

เสมา 1 มอบการบ้าน “อัมพร”ยกเครื่องวิทยฐานะครู

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็น เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)นั้น ตนได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้นายอัมพร ไปดำเนินการในเรื่องของการปรับแก้ไขกฎหมายครูต่างๆให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

 

รวมถึงการปรับปรุงการขอเลื่อนและมีวิทยฐานะครูเนื่องจากปัญหานี้ถือเป็นปัญหาหลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูโดยตรง เพราะที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนและขอให้มีการปรับปรุงเรื่องทำวิทยฐานะของครูเข้ามาเป็นจำนวนมาก และการทำวิทยฐานะอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมมาหลายปีแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูจึงต้องดำเนินการปรับแก้วิทยฐานะให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งตนวางกรอบระยะเวลาในการปรับวิทยฐานะครั้งนี้ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อที่ครูจะได้มีเวลาในการปรับตัวและวางแนวทางในเรื่องของการทำวิทยฐานะ

 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอเลื่อนและมีวิทยฐานะนั้น ตนมีแนวทางชัดเจนคือการทำวิทยฐานะครูจะต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เรียน ซึ่งหากจะขอเลื่อนหรือมีวิทยฐานะครูจะต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นหรือไม่ โดยไม่ยึดการทำผลงานแบบแฟ้มกระดาษอีกต่อไป อีกทั้งการทำงานผลงานวิทยฐานะจะต้องมีชิ้นงานที่จับต้องได้จริงไม่ใช่นำความสามารถส่วนตัวมาทำผลงานแต่ผลงานวิทยฐานะครูจะต้องสัมพันธ์กับการเรียนการสอนในห้องเรียน

 

โดยระบบวิทยฐานะใหม่นี้จะให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามตนไม่อยากให้ครูกังวลว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ปรับเปลี่ยนนโยบายในเรื่องใดจะเป็นการสร้างภาระงานให้แก่ครูแต่ทุกอย่างที่ทำก็เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูทุกคน ดังนั้นจึงไม่ใช่ระบบที่ยากหากครูมีความตั้งใจและเข้าใจถึงความจำเป็นในการดำเนินการ.

16  ธันวาคม  2562

ขอบคุณที่มาข่าวจากเพจ  At HeaR