แผนการสอน วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา คลิกที่นี่

6019

แผนการสอน วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา คลิกที่นี่

แผนการสอน วิทยาการคำนวณ  ระดับมัธยมศึกษา
แผนการสอน วิทยาการคำนวณ  ระดับมัธยมศึกษา

วันนี้เว็บไซครูอัพเดตดอทคอมขอนำสิ่งดีดีมาฝากคุณครูเช่นเคย โดยในวันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขอนำแผนการจัดการเรียนการสอนที่ทาง อจท. แจกฟรี  เป็นแผนการสอน วิทยาการคำนวณ  ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่1 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ซึ่งเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณทาง สำนักพิมพ์ อจท.  ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดแผนการสอน วิทยาการคำนวณ  ระดับมัธยมศึกษา ในครั้งนี้

ค้นหาแผนการสอนรายวิชาอื่น คลิกที่นี่

แผนการสอน วิทยาการคำนวณ  ระดับมัธยมศึกษา
แผนการสอน วิทยาการคำนวณ  ระดับมัธยมศึกษา
แผนการสอน วิทยาการคำนวณ  ระดับมัธยมศึกษา
แผนการสอน วิทยาการคำนวณ  ระดับมัธยมศึกษา

 

แผนการสอน วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาประกอบด้วย

แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.1
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.2
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.4
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.5

วิธีการดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 

ดาวน์โหลดที่ลิ้งก์นี้  http://www.aksorn.com/download/

ขอบคุณที่มา  สำนักพิมพ์ อจท.