วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัดทำโครงการการอบรมออนไลน์ และทำแบบทดสอบออนไลน์ เมื่อจบหลักสูตร และหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

3397
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัดทำโครงการการอบรมออนไลน์ และทำแบบทดสอบออนไลน์ เมื่อจบหลักสูตร และหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัดทำโครงการการอบรมออนไลน์ และทำแบบทดสอบออนไลน์ เมื่อจบหลักสูตร และหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัดทำโครงการการอบรมออนไลน์ และทำแบบทดสอบออนไลน์ เมื่อจบหลักสูตร และหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

advertisement

ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เรื่องเกียรติบัตร เมื่อผู้ทำเข้าแบบทดสอบผ่านแล้ว สามารถเข้าโหลดเกียรติบัตรได้ในวันถัดไป ในเว็บเพจ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เนื่องจากคนเข้าทำเยอะระบบเลยมีปัญหา ทางผู้จัดทำจะนำไปใสไว้ทุกวันในเว็บวิทยาลัย

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตรจาก วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัดทำโครงการการอบรมออนไลน์ และทำแบบทดสอบออนไลน์ เมื่อจบหลักสูตร และหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล  มาฝากคุณครูค่ะ โดยเกียรติบัตรที่ได้จากการทำแบบทดสอบออนไลน์ในครั้งนี้ คุณครูสามารถใส่แฟ้มประกอบการพิจารณาในตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ

คำชี้แจง

  1. ในการทำข้อสอบให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลและชื่อจริง ให้ถูกต้อง
  2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ทำแบบทดสอบผ่านเกณ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางอีเมล์

วันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัดทำโครงการการอบรมออนไลน์ และทำแบบทดสอบออนไลน์ เมื่อจบหลักสูตร และหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล สามารถทำได้วันละครั้ง ถ้าไม่ถึงเกณฑ์จะไม่ได้รับเกียรติบัตร สามารถทำใหม่ได้ในวันถัดไป จำนวน ๑๐ หัวข้อเรื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ความรู้ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

advertisement

กดเลือกหลักสูตรที่ลิงก์ได้เลยนะคะ หลักสูตรไหนเต็มแล้วสามารถทำใหม่วันหน้าได้ค่ะ

https://forms.gle/mukeb4XM3W9i2d139
การเข้าใจความหมายในบริบทจากคำสำคัญและข้อความแวดล้อมในภาษาอังกฤษ Meaning recognition
ครูปิยวรรณ กระมุท
https://forms.gle/EEVZuA3v86fX7Fss6
ความรู้เบื้องต้นและค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องวัดไฟฟ้า ครูดิเรก ไชยทองงาม
https://forms.gle/FMrvr5W6mWLa2eFw6
ความรู้งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น ครูจรัญ มนัส
https://forms.gle/ZKePJbgf9GFdR1Mz7
ความรู้เบื้องต้นภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม ครูสินีนาฎย์ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ
https://forms.gle/9JyTqz6ZvUXziPgB8
ความรู้ภาษาอังกฤษ Conversation in Everyday Life ครูกัลยา ผากาเกตุ
https://forms.gle/5SVYLneu3q2fV5kLA
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (วิเคราะห์) ครูสุนทรีย์ ตันติอำไพ
https://forms.gle/qW3QqiFyDgmRPT9p9
ความรู้เกี่ยวกับนักบญชี ครูอรภชา กฤชเอกศิลป์
https://forms.gle/zmqPoPqmai626JNK7
ความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น ครูกิตติศักดิ์ ทรหด
https://forms.gle/mUgHqmUw3QWW2Fa29
คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ ครูนพดล ศุภะผ่องศรี
https://forms.gle/Qi5TMgbAbo9Mej3P6
ทักษะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ครูรสสุคนธ์ สุนทรโอวาท

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณหลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ทั้ง10 หลักสูตร จาก งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

advertisement