วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รับสมัครครู วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 12 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

712

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รับสมัครครู วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 12 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

รหัสวิชา 205

สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ฝวิศวกรรมโทรคมนาคม/อุตสาหกรรมศิลป์
(อิเล็กทรอนิกส์)/อุตสาหกรรมศิลป์
(อิเล็กทรอนิกส์)/อุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้าสื่อสาร)

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

มีใบประกอบวิชาชีพครู

สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 191 หมู่ 4
ถ.ลำพูน – ทุ่งหัวช้าง ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ตั้งแต่วันอังคารที่
12 พฤษภาคม
– 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558

รายละเอียด : ดาวน์โหลด